Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Poděkování

Při letošních srpnových povodních nám velká voda vzala téměř vše. Nezbylo nám nic, kromě neuvěřitelného zjištění, že ještě stále se i v této nelehké době najdou hodní a dobří lidé, kteří nám přispěchali na pomoc. Především paní Šimůnková, která nám poskytla střechu nad hlavou, a dále celá řada neznámých dárců, zejména z řad úředníků Městského úřadu v Rumburku, kteří pro nás uspořádali finanční sbírku, ale také pan Strnad a pan Vajda z Rumburku, kteří nám pomohli finančními dary a pan Strnad také poukázkami na nákup zboží v jeho prodejně. Ne nadarmo se říká, že v nouzi poznáš přítele. I my jsme poznali, že je Rumburk plný přátelských lidí, kteří neváhají druhým pomoci v tu pravou chvíli.

Všem jim za to patří náš veliký dík.

Pavla Jedličková s rodinou

 

Rádi bychom Vaším prostřednictvím poděkovali členům profesorského sboru Gymnázia Rumburk, kteří nám z vlastní iniciativy věnovali výtěžek sbírky uspořádané v jejich řadách a přispěli nám tak na likvidaci povodňových škod. Povodeň ze dne 7. 8. 2010 nám způsobila značné škody (1 m vody v domě) a zdevastovala celé přízemí domu. Oni však nezůstali lhostejní a rozhodli se nám pomoci, za což jim velmi děkujeme. A to nejen za finanční pomoc jako takovou, ale také za zájem o naše starosti, což je pro nás velkou psychickou podporou. Dále bychom rádi poděkovali rodině Patzeltových z Krásné Lípy i rodině Popelkových z Rumburku a přátelům jejich dětí, kteří vlastními silami i darováním např. tiskárny a úklidových prostředků či upečením domácího pečiva, nebo praním prádla až do doby, kdy jsme byli soběstační, nám pomohli hned v zápětí. Tato pomoc přišla bezprostředně po povodni od lidí, kteří nás jinak neznají a pouze děti spolu chodí na gymnázium. Celá tato situace nás přesvědčila, že lhostejnost mezi lidmi není naštěstí tak veliká, jak se zdá, a že i v dnešní době pomohou lidé druhým v nouzi, i když je neznají.

Ještě bych ráda připojila poděkování firmě Elektro Hambálek, která nám vyšla také vstříc a při pořizování nových elektrospotřebičů nám nejen pomohla vyhledat takové, které vyhovují našim potřebám, ale ještě nám umožnila povodňovou slevu.

S vřelými díky rodina Kredbova, Horní Poustevna

 

Dovoluji si prostřednictvím Rumburských novin poděkovat lékařům a zdravotníkům Rychlé záchranné služby v Rumburku, kteří poskytli potřebnou pomoc naší matce. Jejich práce byla provedena na profesionální úrovni s velmi lidským a laskavým přístupem. Na stejné úrovni jí bylo poskytnuto i ošetření na Jednotce intenzivní péče v nemocnici V Podhájí Rumburk. Oběma zdravotnickým zařízením za tuto nelehkou službu děkujeme.

Rodiny Hořčičkových, Rumburk

 

Chtěli bychom poděkovat paní Ivě Štětkové a všem, kteří jí pomáhali, za krásné setkání všech Sokolek 11. září 2010. Bylo to opravdu milé vzpomínání, a pro nás, co máme už hodně let za sebou od té doby, co jsme chodily cvičit, to byl pěkný zážitek a pohlazení na duši. Děkujeme tedy všem, kteří se o toto setkání postarali.

Za všechny zúčastněné Vlasta Tlapáková

 

Vážená redakce, milá paní redaktorko, v mém pokročilém věku mě občas trápí nespavost, a tak se věnuji četbě knih, časopisů i denního tisku. Jednoznačně u mě vedou naše Rumburské noviny. Přestože do města málo vycházím, vím prostřednictvím Rumburských novin o životě v Rumburku téměř všechno. Při čtení pestré mozaiky zpráv z veřejného, kulturního i sportovního dění mám vždy pocit, že jsem byla u toho. Velmi zajímavá byla poslední dvě čísla RN (15 a 16), kde jste nás informovali o povodních. Jako věřící mě těší, že píšete i o životě v rumburských farnostech, o obnově památek a hlavně to, že převažují pozitivní a seriózní zprávy. V Rumburských novinách se dobře orientuji díky výbornému grafickému zpracování Martina Reina, vše je na svém místě a s kvalitními fotografiemi. Přeji Vám i Vašim spolupracovníkům z redakce hodně elánu a těším se na vše, o čem nás budete nadále informovat. Rumburáci mohou být na své noviny pyšní.

Anna Chytková z Rumburku

Tisk Tisk | E-mail E-mail