Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Rumburská radnice chystá personální změny

Vládou avizované šetření se dotkne všech městských a obecních úřadů, včetně rumburské radnice. Od příštího roku budou radnice muset počítat s omezením financí o 17,4 procenta na výkon státní správy. Podle tajemnice Městského úřadu Rumburk Dagmar Žákové se kvůli úspoře necelých pěti milionů korun bude muset na rumburské radnici propouštět.

„Je to velmi nešťastné opatření,“ zdůrazňuje Dagmar Žáková. „Úřad musí zajistit, aby veškerá agenda, všechny úkoly, předpisy, směrnice, zákony a vyhlášky byly řádně provedeny a dodržovány v daném rozsahu a zákonném termínu, a aby úředník byl občanům a návštěvníkům úřadu plně k dispozici. Větší odliv zaměstnanců by mohl zkomplikovat situaci. Netýká se to jen Rumburku, ale celé státní správy,“ říká tajemnice.

Za více práce méně peněz

Současná situace vyvolává na úředníky městských a obecních úřadů velký psychický tlak. Roky nesmyslně bobtnající administrativa diktovaná z ministerstev, narůstající právní zmatky, snižující se objem času na jednání s občany, zvyšující se nároky na kvalifikaci a vzdělávání, mnohdy neoprávněná kritika ze strany veřejnosti, populistické výkřiky politiků proti úředníkům, mediální masírování, a nakonec i existenční nejistota, to vše dneska zneklidňuje každého zaměstnance státní správy. A blýskání na lepší časy se určitě nechystá, spíše naopak.

„Vláda avizuje takové změny v systému odměňování, které povedou i ke změnám v zákoníku práce a k tomu, že ti úředníci, kteří zůstanou, budou dělat dvakrát tolik práce za méně peněz. Již několik posledních let není žádným tajemstvím, že platy rumburských úředníků nejsou oproti ostatním radnicím nijak vysoké, a že již není kde jim brát. Takže tato opatření je mohou dostávat mnohdy do obtížných životních situací,“ přiznává s obavami tajemnice úřadu Žáková.

Etika, morálka, cigarety

Přesto, že úředníky čeká v nejbližších letech nelehké období, nároky tajemnice rumburské radnice na jejich kvalitu se zvyšují. Již od října by jejich docházku měl sledovat elektronický docházkový systém, lidově řečeno elektronický vrátný, nebo ještě lidověji »píchačky«. Daleko přísněji se sleduje dodržování zákazu kouření na pracovišti a chování úředníků k veřejnosti. „Na rumburské radnici budeme v nejbližších dnech přijímat Etický kodex zaměstnanců ve státní správě, což je trend poslední doby,“ vysvětluje Dagmar Žáková. „Jeho porušování bude vnímáno stejně jako porušování Zákoníku práce a bude důvodem ke kárnému řízení,“ dodává.

Kdo bude první?

Dagmar Žáková zatím odmítá prozradit, kolik zaměstnanců bude propuštěno a kdy. „To zatím přesně nevíme, v tomto směru musíme jednat systémově. Nemůžeme propustit zaměstnance, který je nezastupitelný, nebo je jediný, který má vzdělání a pověření ze zákona pro výkon daného výkonu státní správy. Nebudeme se zbavovat lidí kvalitních a potřebných. Část odchodů bude řešena přirozeným úbytkem, především u důchodců, jejichž odchod lze předpokládat. Ve druhé fázi budeme hodnotit u zaměstnanců jejich pracovní morálku, kázeň a jejich pracovní vytížení. Podle toho se budeme dále rozhodovat. V první vlně propouštění, která proběhla už na jaře tohoto roku, odešlo z radnice sedm lidí. Předpokládáme, že ke konci tohoto roku by jich nemělo odejít více jak deset,“ dodává tajemnice rumburského úřadu Žáková.

Situaci komplikuje rozhodnutí předchozí vlády, která zajistila důchodcům zaměstnanecký poměr na dobu neurčitou. Tito lidé berou ke svému důchodu slušný plat, takže v případě, že by je chtěl zaměstnavatel propustit, musí jim ještě vyplatit tříměsíční odstupné. I z tohoto důvodu nebudou očekávané úspory, kvůli kterým vláda tlačí radnice do těchto kroků, vidět dřív, než za šest až sedm měsíců. „Vyplácení odstupného citelně zasáhne do rozpočtu města, takže v nejbližších měsících se nám tak jako tak nepodaří na výkonu státní správy uspořit tolik, kolik by si vláda představovala. Ale to není jen náš problém, ale všech státních organizací, a nakonec i celé vlády,“ uzavírá Dagmar Žáková.

Tisk Tisk | E-mail E-mail