Výzva pro podnikatele – Přidělení identifikačního čísla provozovny

Tištěné noviny 17/2010 | 23. 9. 2010 | Nezařazené

Dnem 1. 7. 2010 nabyl účinnosti zákon č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech.

Tento zákon kromě jiného zavádí identifikační číslo provozoven. Pověření k přidělení identifikačního čísla provozovny je uděleno živnostenským úřadům, proto Městský úřad Rumburk, odbor civilně a dopravně správní a živnostenský úřad žádá podnikatele, kteří mají v Živnostenském rejstříku zapsanou provozovnu a dosud neobdrželi do datové schránky upozornění o přidělení IČP, aby se dostavili na Městský úřad Rumburk – živnostenský odbor v úředních hodinách pro přidělení identifikačního čísla provozovny. Vzhledem ke lhůtám stanovených zákonem žádáme o dostavení se do konce roku 2010.

Identifikační číslo provozovny musí být po přidělení dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání trvale a zvenčí viditelně označeno.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2010/09/23/vyzva-pro-podnikatele-prideleni-identifikacniho-cisla-provozovny/