Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Občanské poradny stále častěji řeší předlužení občanů

Poptávka po dluhovém poradenství roste, a jak ukazují statistiky, za první pololetí tohoto roku se zvýšil počet dotazů oproti předchozímu období více jak dvojnásobně. Zájem klientů poraden se netýká jen dluhového poradenství, ale od srpna tohoto roku roste počet dotazů i na problematiku insolvence.

Projekt Občanské poradny při Oblastní charitě Rumburk »Prevencí proti chudobě« se snaží cíleně pomáhat lidem předejít kolotoči předlužení a vymanit se z bludného kruhu chudoby.

Dotazy klientů jsou nejčastěji zaměřené na podmínky a postup při oddlužení, odvolání proti rozhodnutí soudu, ochranu majetku při exekuci nebo reakce na platební rozkaz. Častou potíží klientů bývá rovněž komunikace s věřiteli či inkasními společnostmi.

„Lidé se obrací na poradnu v situaci, kdy nejsou schopni dostát svým závazkům a neví, jak dále postupovat. Bohužel stále převažují spíše ti, kteří se na poradnu obracejí až po splatnosti závazků, kdy jim v důsledku postupu věřitele dochází, jak nepříznivé důsledky jim hrozí,“ říká realizátorka projektu Hana Buršíková.

Obdobná bývá situace s komunikací mezi klientem a exekutorem, kde dlužníky často svazuje neznalost pravidel týkajících se oprávněnosti a výkonu exekuce. „Máme-li věřit klientům, tak není výjimkou, že na jejich protesty o nepřípustnosti exekuce exekutor mezi čtyřma očima odpoví, že je může dát k soudu, ale ať nepočítají s tím, že se ke svému majetku dostanou dříve, jak za půl roku. Zde je nicméně třeba upřesnit, že jsou mezi exekutory velké rozdíly – někteří se v rámci svého procesního postavení chovají dle našich zkušeností zcela korektně. Stranou pak musíme nechat soudní vykonavatele. Na ty, na rozdíl od exekučních vykonavatelů, naše poradny nezaznamenávají žádné stížnosti co do neoprávněnosti provedení výkonu rozhodnutí,“ dodává ředitel Asociace občanských poraden Stanislav Skalický.

Občanskou poradnu může kontaktovat každý v provozních hodinách, a to v Rumburku (Sukova ul. 1055, tel. 412 384 745), nebo na detašovaném pracovišti ve Šluknově (ul. T. G. Masaryka 580, tel. 739 841 280).

Tisk Tisk | E-mail E-mail