Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Počteníčko z rumburské knihovny

beaumont1 Na první pohled atraktivní prostředí reklamní agentury je dějištěm knihy Matta Beaumonta „E“. Ano, to je název, a i člověk neznalý by si napříště hodně dobře rozmyslel, jestli by se v podobné firmě nechal zaměstnat, protože vztahy tu nejsou zrovna korektní a naopak intriky jsou na denním pořádku, což je dost vysoká daň za dost vysoké příjmy.

Firma navíc zrovna usiluje o zakázku zakázek pro výrobce nealkoholických nápojů, a nejde zrovna o Kolalokovu limonádu z Limonádového Joa.

Stručný název vychází z toho, že celý příběh je odvyprávěn pouze pomocí e-komunikace mezi jednotlivými aktéry, tedy pomocí e-mailů. Navazuje tak na literaturu psanou prostřednictvím dopisů, tedy epistolární neboli brief román. Ale kdo dneska píše dopisy, že.

Wikipedie o této literární formě píše, že čtenář tak získává pocit, že „nahlíží do soukromé korespondence. Použitím této formy se autor snaží docílit dojmu větší opravdovosti a realismu a zároveň mu umožňuje poskytnout čtenáři více úhlů pohledu, na rozdíl od klasického románu s vševědoucím vypravěčem. Román v dopisech bývá často doplňován o deníkové záznamy nebo novinové zprávy. Tato literární forma zažila největší rozkvět v období osvícenství v 18. století“… a teď se, jak se zdá, vrací.

Zprvu poněkud nepřehledné množství e-mailů, které si naši hrdinové posílají, se jaksi samo zpřehledňuje, protože každý má svůj jazyk, formu sdělení a pohled na věc.

Nic neprozradím, když napíšu, že většina hrdinů této knihy jsou hajzlové a prevíti, kteří jako motor své práce používají bílý prášek a jiné podpůrné nelegální prostředky. A že nikomu z nich byste nesvěřili hlídání ani svého psa, natož dítěte. Přesto jsou ale k sežrání.

Celé je to navíc napsané tak vtipně a způsobem tak strhujícím, že si autor těchto řádek jen stěží vzpomíná, kdy zhltl knihu tak rychle. Takže bych si dal našup nášup.

Tisk Tisk | E-mail E-mail