Šluknovský hasičský potěr zvítězil na celé čáře

Tištěné noviny 18/2010 | 7. 10. 2010 | Nezařazené

První ročník soutěže v požárním útoku pro hasičskou drobotinu uspořádal v sobotu 25. září SDH Varnsdorf společně s varnsdorfskými Soptíky.

Soutěže se zúčastnilo celkem pět sborů Šluknovského výběžku, a to Varnsdorf, Rumburk, Rybniště, Šluknov a Velký Šenov. Startovní listinu rozšířil i jeden sbor zahraniční – FFw Großschönau. Soutěžilo se ve dvou věkových kategoriích – mladší hasiči od šesti do deseti, starší od 11 do 15 let. V obou kategoriích zvítězila družstva ze Šluknova, dobře si vedli i Šenováci a Varnsdorfáci. Pořadatelé doufají, že se jim podařilo zahájit budoucí tradici kvalitních hasičských soutěží pro ty nejmenší a že přilákají družstva i z dalších měst, a to i těch za hranicemi.

Celkové pořadí
Mladší Starší
Šluknov 1. 1.
Velký Šenov 2. 4.
Varnsdorf 4. 2.
Rumburk 5. 3.
Rybniště 3. 5.
Großschönau x 6.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2010/10/07/sluknovsky-hasicsky-poter-zvitezil-na-cele-care/