Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

V Rumburku je škola, z níž děti neodcházejí

Speciální základní škola v Rumburku patří k pouhým pěti v celé České republice, v níž bylo se začátkem školního roku otevřeno Aktivační centrum pro děti a mládež s nejtěžšími formami zdravotního postižení.

Projekt realizuje obecně prospěšná společnost Humanitas – Profes spolu s dalšími pěti partnerskými školami v Rumburku, Blansku, Hradci Králové, ve Strakonicích a v Třinci.

Rumburské Aktivační centrum bude sloužit těm dětem, které po absolvování desetileté školní docházky nemohou díky svému handicapu pokračovat ve studiu a ani nejsou schopni práce. Pro ně budou připraveny další pokračující vzdělávací kurzy, a to kurz výtvarných a uměleckých činností, obsluhy multimediálních přístrojů a přípravy pokrmů. Zájemci mohou navštěvovat všechny tři kurzy najednou, nebo si mohou vybrat jen jeden z nich. Budou se učit malovat, modelovat z hlíny, tkát na tkalcovských stavech, fotografovat a vařit. Zúčastnit se mohou i jejich rodiče, ale i studenti a dobrovolníci. Samozřejmostí je, že po úspěšném ukončení kurzu získají absolventi osvědčení o účasti.

Po třech letech bude činnost těchto pěti Aktivačních center vyhodnocena a na základě výsledků budou otevírána další centra pro zdravotně postižené osoby i v jiných městech a v dalších speciálních školách v republice.

Cílem této aktivity je nabídnout smysluplné a účelné využití volného času handicapovaným lidem, zabránit jejich izolaci a zařadit je do společenství dalších lidí.

Podle ředitele Speciální školy v Rumburku Vladimíra Šamši je jeho snahou nabídnout této cílové skupině mládeže takové vzdělávací programy, které dál budou rozvíjet jejich vědomosti a dovednosti získané během základní školní docházky. „Lidé s těžkým mentálním postižením jsou po celý život odkázáni na úplnou nebo částečnou pomoc ze strany rodičů a příbuzných. Proto je tak žádoucí jejich osamostatnění pomocí celoživotního vzdělávání,“ uvedl ředitel školy při slavnostním otevření Aktivačního centra v Rumburku ve středu 22. září, kterého se kromě budoucích účastníků kurzů a jejich rodičů zúčastnily také pracovnice Ministerstva školství a tělovýchovy a zástupci společnosti Humanitas – Profes.

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu, z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tisk Tisk | E-mail E-mail