Rumburští městští strážníci si posvítili na lepiče

Tištěné noviny 21/2010 | 18. 11. 2010 | Nezařazené

V Rumburku již několik let platí městská vyhláška, která upravuje vylepování plakátů na veřejných místech. Praxe je taková, že výlep plakátů ve městě zajišťuje soukromá firma na vyhrazených místech, a ti, kdo chtějí své plakáty a oznámení někde vylepit, musí se obrátit na ni. Jiná možnost není. Přesto se ročně najdou desítky lidí, kteří tuto vyhlášku obcházejí a olepují rumburské zdi, dveře, výlohy a sloupy svými plakáty.

Rumburští strážníci však toto jednání postihují. „Tito lidé se dopouštějí přestupku znečišťování veřejně prospěšného zařízení. S viníkem je vedeno přestupkové řízení, které může skončit i pořádně vysokou pokutou,“ vysvětluje ředitel Městské policie Rumburk Miroslav Jeřábek a zdůrazňuje: „Postih za vylepování plakátů nese především ten, kdo je vylepuje. Takže se žádný lepič nemůže vymlouvat, že za nic nemůže, protože o vylepení byl požádán majitelem plakátů. Není to tak dávno, co jsme jednoho chytili přímo při činu a také byl překvapený, když jsme ho obvinili z přestupku a předali ke správnímu řízení. Takhle dopadnou i všichni ostatní,“ dodává. V této souvislosti se Městská policie Rumburk obrací na občany města, aby je upozorňovali na všechny osoby, které lepí plakáty na jiná místa, než na určené výlepové plochy. Stačí jen zavolat na číslo 156.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2010/11/18/rumbursti-meststi-straznici-si-posvitili-na-lepice/