Kruhová křižovatka na Mejtě byla konečně zprovozněna

Tištěné noviny 22/2010 | 2. 12. 2010 | Nezařazené

Koncem října byla předána do užívání nová kruhová křižovatka na Mejtě. Jedná se o křižovatku nacházející se na katastru Jiřetína pod Jedlovou a Dolního Podluží, kde se kříží komunikace I/9 s II/264.

Všichni, co jsme po mnoho let usilovali o realizaci tohoto projektu, věříme, že se podaří na křižovatce dořešit některé problémy (veřejné osvětlení, autobusové zálivy-zastávky, protihluková opatření) a poté okružní křižovatku na jaře příštího roku i zkolaudovat. Již nyní je však patrné, jak se provoz na tomto nebezpečném úseku křížení zklidnil. Věřím též, že se v brzké době podaří našim obcím přivést ke křižovatce své plánované chodníky a tím se zmiňovaný dopravní úsek stane místem bezpečným jak pro řidiče motorových vozidel, tak i chodce. A to až do takové míry, že úsek silnice I/9 mezi Jiřetínem pod Jedlovou a Rumburkem zmizí z mapy znázorňující dle nedávného průzkumu MF Dnes jeden z 30 úseků »komunikací smrti« v České republice.

Josef Zoser
starosta Jiřetína pod Jedlovou

Josef Pecinovský
starosta Dolního Podluží

  mejto1

Kruhová křižovatka na Mejtě zajistila plynulost dopravy. Foto: Zoser

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2010/12/02/kruhova-krizovatka-na-mejte-byla-konecne-zprovoznena/