Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Město Rumburk nabízí k prodeji

Stavební pozemek – orná půda v ul. Stepní

Město Rumburk nabízí k prodeji stavební parcelu v ul. Stepní o výměře 11926 m2. Pozemek je určen k výstavbě objektů bydlení nízkopodlažního venkovského typu. Původní cena 170 Kč/m2, tj. 2027420 Kč za lokalitu. Nyní snížena o 10 % na minimálně 1824678 Kč za lokalitu.

Bližší informace poskytne Odbor majetkový Městského úřadu Rumburk, 2. poschodí budovy A – tlačítko výtahu 5, tel.: 412 356 271, nebo na úřední desce Města Rumburk (www.rumburk.cz).

 

Stavební pozemek – trvalý travní porost v ul. Na Kolonii

Město Rumburk nabízí k prodeji stavební parcelu v ul. Na Kolonii o výměře 14239 m2. Pozemek je určen k výstavbě objektů bydlení nízkopodlažního venkovského typu. Původní cena 85 Kč/m2, tj. min. 1210315 Kč za lokalitu. Nyní snížena o 20 % na minimálně 968252 Kč za lokalitu.

Bližší informace poskytne Odbor majetkový Městského úřadu Rumburk, 2. poschodí budovy A – tlačítko výtahu 5, tel.: 412 356 271, nebo na úřední desce Města Rumburk (www.rumburk.cz).

 

Stavební pozemek – zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště

Město Rumburk nabízí k prodeji stavební parcelu v ul. Na Lukách o výměře 141 m2. Pozemek je určen k nízkopodlažní bytové výstavbě. Původní cena 170 Kč/m2, tj. 559810 Kč za lokalitu. Nyní snížena o 10 % na minimálně 503829 Kč za lokalitu.

Bližší informace poskytne Odbor majetkový Městského úřadu Rumburk, 2. poschodí budovy A – tlačítko výtahu 5, tel.: 412 356 271, nebo na úřední desce Města Rumburk (www.rumburk.cz).

 

Stavební pozemky – trvalý travní porost

Město Rumburk nabízí k prodeji stavební parcely v ul. Vojtěcha Kováře v Horním Jindřichově o celkové výměře 2628 m2. Pozemky jsou určeny k výstavbě objektů bydlení nízkopodlažního venkovského typu. Dle dostupných podkladů je do vzdálenosti 50 m od hranice pozemku situován vodovodní řad, kmenová kanalizační stoka, vrchní vedení el. energie a v komunikaci Na Pěšině je uložen STL plynovod. Pozemky nejsou dotčeny ochrannými pásmy těchto inženýrských sítí. Původní cena 200 Kč/m2, tj. 525600 Kč za lokalitu. Nyní snížena o 10 %, tj. na 473040 Kč za lokalitu.

Bližší informace poskytne Odbor majetkový Městského úřadu Rumburk, 2. poschodí budovy A – tlačítko výtahu 5, tel.: 412 356 271, nebo na úřední desce Města Rumburk (www.rumburk.cz).

Tisk Tisk | E-mail E-mail