Pořádek v ulicích být musí

Tištěné noviny 22/2010 | 2. 12. 2010 | Nezařazené

Rumburští strážníci provedli ve středu 10. listopadu rozsáhlou bezpečnostní akci v rumburských ulicích, která byla zaměřena na dodržování veřejného pořádku a bezpečnosti silničního provozu (BESIP). Čtyři hlídky zajišťovaly bezpečnost u škol před vyučováním i po něm, kontrolovali Lužické i Dobrovského náměstí, pěší zónu, v okolí chirurgického i interního pavilonu Lužické nemocnice. Posvítili si také na prodejce, na nelegální zábor veřejného prostranství pomocí reklamních poutačů, dohlédli i na děti ze speciální školy a ze Základní školy v Tyršově ulici, mezi kterými dochází často po vyučování k rozmíškám a vzájemným potyčkám.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2010/12/02/poradek-v-ulicich-byt-musi/