Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Úpravy jízdních řádů od 12. 12. 2010 pro oblast Šluknovska

Linka 512401 Děčín – Rumburk – Dolní Poustevna

- dílčí časové změny při zachování stávajících požadavků

‑ odjezdy z Děčína o 5 min. později, z Dolní Poustevny o 5 min. dříve, z Rumburku směr Děčín o 8 min. dříve, při zachování provázanosti s linkou 402 Varnsdorf – Děčín

‑ návaznosti v Rumburku nově v centru města, zlepšení návazností v Brtníkách

‑ omezení provozu v sobotu, neděli a ve svátek – zajišťuje železnice, linka U8

 

Linka 512402 Děčín – Varnsdorf

‑ dílčí časové změny při zachování stávajících požadavků

‑ odjezdy z Děčína do Varnsdorfu o 5 min. později, z Varnsdorfu do Děčína o 8 min. dříve, při zachování provázanosti s linkou 401 Dolní Poustevna – Rumburk – Děčín

‑ posílení přímého večerního spojení z Děčína v pracovní dny

‑ posílení provozu v sobotu, neděli a ve svátek – zrychlené spoje Varnsdorf – Děčín v intervalu 120 min. s návazností na rychlíky

 

Linka 512403 Chřibská – Dolní a Horní Podluží – Varnsdorf

‑ omezení provozu do Dolní Chřibské z důvodu minimální poptávky

‑ zavedení školního spoje pro odvoz žáků spádové ZŠ v Dolním Podluží do Jiřetína pod Jedlovou, včetně přizpůsobení časové polohy spojů

‑ vybrané spoje přesměrovány ve Varnsdorfu z trasy od sportovní haly a Severní dráhy, nově přes Karla IV a Horskou (částečná náhrada omezení linky 408)

 

Linka 512404 Rumburk – Rybniště – Horní Podluží

‑ zachování čistě účelového provozu posilové linky

‑ mírné omezení spojů s nízkou vytížeností, zlepšení návazností v Rumburku

 

Linka 512405 Rumburk – Staré Křečany – Krásná Lípa – Doubice

‑ v pracovní dny zachování stávajícího rozsahu s dílčími posuny spojů

‑ mírné posílení provozu v sobotu do Starých Křečan v souvislosti s jen částečnou obsluhou města železniční linkou U27

‑ ukončení obsluhy Horního Jindřichova v Rumburku (nově zajistí linka 410)

 

Linka 512407 Varnsdorf – Krásná Lípa – Brtníky

‑ na území Varnsdorfu navržena v nové trase přes Elite a Polikliniku z důvodu zlepšení dostupnosti k vlaku TLX do Liberce

‑ mírné časové posuny na základě požadavků ke zlepšení návozů do podniků a zároveň vytvoření návazností na vlaky TLX

 

Linka 512408 Varnsdorf (LDN, Studánka) – Rumburk

‑ celková změna koncepce linky zaměřená na dělnické a školní spoje

‑ dosud v páteřním směru celotýdenní provoz souběhu s linkami 409 a 410

‑ přesměrování trasy v Rumburku z Horního Jindřichova do Krásnolipské

‑ zastavení provozu v sobotu, neděli a svátky

‑ minimální poptávka, včetně úseků ke zdravotnickým zařízení

 

Linka 1409 Varnsdorf – Rumburk – Jiříkov – Ebersbach

‑ změna trasy v Jiříkově a části Filipov, prodloužení do Ebersbachu

‑ přesměrování linky z úseku Rumburk – Jiříkov – Filipov na Rumburk – Filipov- Jiříkov

‑ omezení ve Varnsdorfu na špičkové spoje v úseku žel. stanice – TOS

‑ omezení provozu v sobotu, neděli a ve svátky a vznik návazných spojů z Rumburku k vlakům linky RE2 v Ebersbachu

‑ zavedení nočního spoje mezi Varnsdorfem a Rumburkem s návazností na vlak TLX

 

Linka 1410 Varnsdorf – Seifhennersdorf – Rumburk – Jiříkov – Šluknov – Velký Šenov

‑ přesměrování trasy ze Studánky, nově přes Seifhennersdorf a z toho vyplývající:

‑ rozšíření nabídky ve Varnsdorfu o dvě nové zastávky a obsluhu severní části města

‑ převzetí obsluhy Horního Jindřichova v Rumburku místo linek 405 a 408

‑ rozšíření provozu v sobotu, neděli a ve svátek na interval 120 min.

‑ celotýdenní návaznost na vlaky TLX při zachování návazností na linky 401, 411 a 413

‑ zavedení nočního spoje z Rumburku do Šluknova (prodloužení z linky 409) s návazností na noční vlak U8 z Děčína

 

Linka 512411 Mikulášovice – Velký Šenov – Šluknov – Rožany

‑ časové posuny spojů v závislosti na dodržení návazností na linku 410

‑ z důvodu nutnosti zachování návazností část spojů pojede zrychleně přímo mezi Velkým Šenovem a Mikulášovicemi

‑ zrušení nevytížených spojů a jejich nahrazení novými nebo posunutými spoji

‑ zavedení školních spojů pro žáky spádové ZŠ ve Velkém Šenově

 

Linka 512413 Velký Šenov – Lobendava – Dolní Poustevna

‑ časové posuny spojů v závislosti na dodržení návazností na linku 410 při zachování požadavků na zajištění spojení do spádových ZŠ

‑ celková změna nabídky v sobotu, neděli a ve svátky

‑ omezení nevyužívaných spojů a vytvoření nových s přímou návazností na linku 410

 

Linka 421 Česká Kamenice – Děčín

‑ rozsah provozu návazné školní linky se nemění

 

Linka 670019 Liberec – Dolní Poustevna

‑ spoj 11 – posunutí odjezdu z Liberce

‑ spoj 7 – trasa přes Nový Bor

Tisk Tisk | E-mail E-mail