Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Důležitá informace pro pořadatele kulturních, sportovních, prodejních či reklamních akcí

Od 1. ledna 2011 platí nová obecně závazná vyhláška, týkající se místního poplatku ze vstupného. Každý pořadatel má povinnost podat oznámení o konání akce, které slouží jako podklad k místnímu poplatku ze vstupného.

Formulář si může vyzvednout na úseku školství, kultury a tělovýchovy MěÚ Rumburk v budově »C«, 3. patro, nebo si ho může stáhnout z webových stránek města – odbor I. místostarosty – školství, pod označením OZV č. 7/2010.

Zároveň si zde může vyzvednout tiskopis – Ochranný svaz autorský (OSA) dle druhu hudební produkce (živé veřejné hudební produkce, diskotéka), nebo ho vyplní přímo na webových stránkách OSA.

Spolu se seznamem skladeb zašle vyplněný tiskopis na adresu uvedenou v záhlaví. OSA mu na základě těchto dokumentů udělí souhlas s užitím skladeb a vypočte poplatek za užití děl.

Tiskopis – Oznámení – podklad k místnímu poplatku ze vstupného, musí organizátor akce vyplnit a donést nejdéle do sedmi dnů před pořádáním kulturní, sportovní, prodejní či reklamní akce na Městský úřad Rumburk, úsek ŠKTV, 3. patro budovy »C«.

Tiskopis se vyplňuje vždy, i když nevznikne poplatková povinnost.

Pracovník úseku ŠKTV vypočte poplatek ze vstupného (15 – 20 % dle OZV č. 7/2010), popřípadě doplní odpuštění od placení poplatku. Poplatek se uhradí složenkou nebo hotově v pokladně města, případně může být převeden na účet města nejdéle do 15 dnů po skončení akce.

Změna v oznamovací a poplatkové povinnosti souvisí se změnou daňového zákona a zákona o místních poplatcích a schválením nové obecně závazné vyhlášky města č. 7/2010, která je účinná dnem 1. 1. 2011.

Podrobnější informace na telefonním čísle 412 356 320, úsek ŠKTV.

Tisk Tisk | E-mail E-mail