Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Nová metoda výuky jazyků na Gymnáziu Rumburk

Gymnázium Rumburk zavádí nový způsob výuky cizích jazyků, a sice pomocí metody CLIL (Content and Language Integrated Learning). Jde o světově známou a odborníky uznávanou metodu, ve které dochází k obsahovému a jazykovému propojení, tedy o využití cizího jazyka při výuce jiného, nejazykového předmětu. Cílem je naučit studenty využívat cizí jazyk nejen při hodině angličtiny či němčiny, ale i v jiných předmětech. To povede k dalšímu rozvoji jejich jazykových znalostí, rozšiřování slovní zásoby, včetně frází a odborných termínů, ale i k prezentaci odborných znalostí v cizím jazyce.

Implementace metody CLIL je postupná, aby učitelé odborných předmětů i žáci měli možnost se s touto novinkou seznámit a spatřili v ní výhody a možnosti využití, především s ohledem na jejich budoucí práci nejenom v jazyce, ale i v odborném předmětu. V anglickém jazyce probíhá prozatím formou tzv. »jazykové sprchy« (language shower), což znamená, že angličtinář vstoupí na přibližně deset minut do hodiny například matematiky, občanské výchovy či jiného předmětu a formou brainstormingu (volná spontánní diskuze na dané téma; pozn. red.), ukázek, různých didaktických pomůcek či textů probírá danou látku s využitím českého jazyka a angličtiny. Celá práce vyžaduje pečlivou přípravu a spolupráci jazykáře s kolegy odborných předmětů, což rovněž pozitivně přispívá k dalšímu sebevzdělávání a zlepšování práce učitelů na škole.

Tato výuka jazyků metodou CLIL je jistě dalším významným krokem ke zvyšování kvality studia na rumburském gymnáziu.

Tisk Tisk | E-mail E-mail