Město Rumburk nabízí pozemky k prodeji

Tištěné noviny 02/2011 | 27. 1. 2011 | Nezařazené

Město Rumburk nabízí k prodeji stavební pozemek č. 2943/2 – zastavěná plocha, zbořeniště o výměře 141 m2 a pozemek č. 2948/2 – trvalý travní porost o výměře 3152 m2, vše v k. ú. Rumburk, ul. Na Lukách. Pozemek je určen k výstavbě nízkopodlažních domů venkovského typu. Původní cena 559 810 Kč.

Cena nyní snížena na minimálně 447 848 Kč

Město Rumburk nabízí k prodeji pozemek č. 920 – trvalý travní porost o výměře 1345 m2, dále pozemek č. 923 – trvalý travní porost o výměře 641 m2, pozemek č. 945 – trvalý travní porost o výměře 210 m2 a pozemek č. 946 – trvalý travní porost o výměře 432 m2. Celková výměra pozemků k prodeji je 2628 m2, v ul. V. Kováře, Horní Jindřichov. Pozemky jsou určeny k výstavbě nízkopodlažních domů venkovského typu. Původní cena 525 600 Kč.

Cena nyní snížena na minimálně 420 480 Kč

Město Rumburk nabízí k prodeji pozemek č. 2950/1 – orná půda o výměře 11926 m2 v k. ú. Rumburk, ul. Stepní. Pozemek je určen k výstavbě nízkopodlažních domů venkovského typu. Původní cena 2 027 420 Kč.

Cena nyní snížena na minimálně 1 621 936 Kč

Město Rumburk nabízí k prodeji pozemek č. 3407/1 – trvalý travní porost o výměře 14239 m2 v k. ú. Rumburk, v ul. Na Kolonii. Pozemek je určen k výstavbě nízkopodlažních domů venkovského typu. Původní cena 1 210 315 Kč.

Cena nyní snížena na minimálně 847 221 Kč

Bližší informace poskytne Odbor majetkový Městského úřadu Rumburk, 2. poschodí budovy A, tlačítko výtahu 5, tel.: 412 356 271, nebo na úřední desce města Rumburk

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2011/01/27/mesto-rumburk-nabizi-pozemky-k-prodeji/