Policie ČR radí řidičům…

Tištěné noviny 02/2011 | 27. 1. 2011 | Nezařazené

Jak postupovat při dopravní nehodě?

Řidiči, domluvte se! U všech nehod být nemusíme, chceme být tam, kde jde o život a zdraví.

Co znamená pro řidiče nová právní úprava šetření dopravních nehod, platná od 1. 1. 2009?

Řidič nemá povinnost hlásit dopravní nehodu Policii ČR, pokud:

1) zjevná škoda na některém ze zúčastněných vozidel nebo přepravovaných věcech nepřesahuje 100000 Kč (zjevná škoda = škoda, kterou vidíte, laický odhad),

2) nedošlo ke zranění nebo usmrcení osoby,

3) nevznikla hmotná škoda na jiném majetku další osoby (např. škoda na komunikaci, na budově, na dopravní značce apod.). Pokud jde o samotná vozidla, která měla na dopravní nehodě účast, není rozhodující, zda je jejich vlastníkem řidič, nebo jiná fyzická, či právnická osoba (leasingová společnost, zaměstnavatel apod.).

Policii ČR volejte, pokud:

a) není splněna některá z výše uvedených podmínek,

b) nemůžete zabezpečit obnovení provozu na komunikaci.

Pokud policii zavoláte, přestože jsou splněny podmínky 1, 2, 3, věc krátce prošetříme, vyřešíme samotný dopravní přestupek a potvrdíme váš sepsaný protokol.

Nezapomeňte! Musíte sepsat společný záznam o dopravní nehodě podle předepsaných kolonek, který získáte u své pojišťovny, a navzájem jej podepsat. V této souvislosti máte právo požadovat od druhého účastníka události pro-kázání totožnosti (předložení občanského průkazu, cestovního dokladu apod.) a sdělení údajů o vozidle (z osvědčení o registraci vozidla, dříve osvědčení o technickém průkazu). Pro sepsání tohoto protokolu není důležité, zda jste se dohodli na zavinění nehody. Posouzení míry zavinění bude v takovém případě záležitostí pojišťoven. Povinnost sepsat záznam je dána zákonem.

Jak řešit poškození vozidla díky výtlukům?

V souvislosti se zimním obdobím se vlivem počasí na silnicích dost často tvoří výtluky a často i hluboké díry. V případě, že budou občané požadovat opravu konkrétní komunikace, doporučujeme jim obrátit se na příslušného správce komunikace, který je oprávněn a povinen tyto závady odstranit. Policie České republiky nemá ze zákona dostatečnou pravomoc těmto správcům nařizovat odstraňování, nebo opravy závad (výtluků). Může je na stížnost občanů nebo poškození komunikace pouze upozornit.

Příslušnými správci komunikací jsou:

Ředitelství silnic a dálnic ČR – silnice 1. třídy

Správa a údržba silnic – silnice 2. a 3. tříd

Magistrát města Děčína – místní komunikace v Děčíně

Příslušné obecní a městské úřady – místní komunikace v ostatních obcích

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2011/01/27/policie-cr-radi-ridicum%e2%80%a6/