Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Výuka mediální výchovy na školách je problém

Psychologové bijí na poplach: Chraňme své děti před záplavou mediálních informací. Reklama, televize, internet mohou mít na jejich psychiku nepříznivý dopad. Naučme je nevěřit slepě všemu, co vidí a slyší.

Podle výzkumů Americké pediatrické akademie (AAP) média citelně a často negativně ovlivňují psychický vývoj dětí, a to již od nejútlejšího věku. Malé děti se učí pozorováním a nápodobou, a podle chování svých »hrdinů« v pohádkách, filmech, ale i v reklamách nebo videohrách si utvářejí vlastní modely chování. Ještě u nich není vyvinuto kritické myšlení a nejsou schopny takového úsudku, jako dospělý člověk. Nedokážou rozeznat, co je realita, a co jen pouhý příběh. Věří tomu, co vidí a slyší. Zejména děti mladší osmi let nedovedou například v reklamě rozpoznat, co je to přesvědčovací záměr a myslí si, že reklamy jsou spravedlivé, přesné, vyvážené a pravdivé. Nevidí jejich přehánění nebo zaujatost, reklama je pro ně stejně důvěryhodná, jako jsou pro dospělého důvěryhodné televizní zprávy.

Díky rozsáhlému psychologickému a mediálnímu výzkumu byly zmapovány ty oblasti vlivu médií, které mají na děti nejškodlivější dopad. Je to především prezentace násilí, agresivního a sexuálního chování, které u dětí mohou rozvíjet buď násilné chování, nebo necitlivost k bolesti a utrpení druhých. Negativní vliv na psychiku mládeže mají i taková mediální sdělení, která se dotýkají jejich tělesného vzhledu, sebeúcty a výchovy ke zdraví.

Proto je již od roku 2004 do českých škol povinně zaváděna výuka mediální výchovy, která má žákům a studentům pomoci orientovat se ve všech mediálních a reklamních sděleních, pochopit, co je realita a co k ní má daleko, a především, umět si utvořit vlastní úsudek.

Problém je ovšem v tom, že pedagogové, kteří by měli tento předmět vyučovat, se stále potýkají s nejasnou koncepcí a nedostatkem vzdělávacích kurzů v této oblasti.

„Je velmi důležité vzdělávat pedagogy v této oblasti, odborně a kvalifikovaně jim poskytovat platformu, kde získají potřebné dovednosti k výuce mediální výchovy na svých školách. Pedagogové by měli být schopni studentům vysvětlit rozdíly mezi komerčním sdělením a zpravodajstvím, dále na jakých principech funguje reklama, a jaké existují zdroje informací,“ říká specialista na komunikaci Tomáš Zdechovský.

Eva Fruhwirtová, lektorka akreditované agentury Commservis.com, která se dlouhodobě zabývá výukou mediální výchovy, dodává, že proto připravila agentura Commservis kurzy mediální výchovy, akreditované ministerstvem školství, určené speciálně pro pedagogy. „Výuka mediální výchovy reaguje na vývoj společnosti, kde média hrají důležitou roli a zasahují do všech sfér lidského života. Mediální gramotnost jako důležitá kompetence pro 21. století nemůže být vyžadována u studentů, pokud je nevedou kvalitní pedagogové, kteří se v této problematice vyznají a jsou schopni ji vyučovat,“ dodává Fruhwirtová.

Tisk Tisk | E-mail E-mail