Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Josef Zoser byl zvolen do čela Šluknovska

Starostu Jiřetína pod Jedlovou a někdejšího senátora Josefa Zosera si zvolili starostové měst a obcí Šluknovského výběžku za předsedu Sdružení pro rozvoj Šluknovska. Josef Zoser tak vystřídal na této pozici bývalého starostu Šluknova Milana Kořínka, který funkci předsedy zastával od roku 2001.

Sdružení pro rozvoj Šluknovska (SPRŠ), jinými slovy spolek měst a obcí Šluknovského výběžku, se v pátek 4. února sešlo poprvé od listopadových komunálních voleb. Setkání mělo v podstatě reformní charakter – kromě zcela nových tváří (šesti nově zvolených starostů) a volby nového předsedy přináší zásadní změnu i nový způsob fungování SPRŠ.

Až dosud bylo členy Sdružení pro rozvoj Šluknovska osmnáct měst a obcí Šluknovského výběžku. Nyní je kladen důraz na posílení vlivu, samostatnosti a nezávislosti dvou mikroregionů Šluknovska – Tolštejnu a Dobrovolného sdružení obcí Sever, které se tak staly dvěma vlivnými členy SPRŠ. S tím souvisí posílení jejich kompetencí a celková změna hospodaření sdružení i mikroregionů. Díky tomu budou moci transparentněji a pružněji řešit své specifické problémy, zatímco SPRŠ bude plnit funkci zastřešujícího orgánu, který se bude věnovat otázkám a úlohám týkajících se Šluknovského výběžku jako celku. Vliv a význam SPRŠ nebude touto reorganizací oslaben, spíše naopak.

Vzhledem k těmto změnám upozorňovali starostové na to, že Rumburk, který přes opakované výzvy ostatních členů sdružení již několik let odmítá vstoupit do mikroregionu DSO Sever, bude muset svůj postoj přehodnotit, jinak se na Šluknovsku nevyhne izolaci. S tím souhlasil i místostarosta Rumburku Ladislav Pokorný, který tomuto návrhu vyjádřil svou podporu: „Rumburk dosud necítil potřebu, jako člen SPRŠ, být i členem DSO Sever. Ale nyní budeme muset reagovat na tyto změny a já za sebe mohu říci jen to, že by bylo korektní, kdyby se Rumburk stal členem tohoto mikroregionu.“ Pokorný tak navázal na podobné prohlášení rumburského starosty Jaroslava Sykáčka, který se na sdružení několikrát vyjádřil, že vstup Rumburku do DSO Sever podporuje.

Další novinkou v novém systému fungování je vytvoření funkce tajemníka, který by se věnoval agendě SPRŠ a byl jeho výkonným pracovníkem. Do této funkce byl jednomyslně zvolen bývalý předseda sdružení Milan Kořínek. Na pozice místopředsedů byli zvoleni předsedové obou mikroregionů – Michal Maják za DSO Sever a Josef Pecinovský z mikroregionu Tolštejn.

Sdružení pro rozvoj Šluknovska bylo založeno 31. ledna 1994. Jeho prvním předsedou byl tehdejší starosta Šluknova Milan Černý, zakládajícími členy sdružení bylo všech osmnáct měst a obcí Šluknovského výběžku, později se přidala i Okresní hospodářská komora a Okresní agrární komora. Důvodem založení byla snaha koordinovat společné postupy při realizaci záměrů ve městech a obcích Šluknovského výběžku. SPRŠ se v průběhu let stalo vlivnou organizací, která je důstojným partnerem státních orgánů při hájení a prosazování zájmů Šluknovska jako celku, ale i jeho jednotlivých členů. Zasadilo se tak například při reformě veřejné správy v roce 2000 o pověření Varnsdorfu výkonem státní správy a vznik obce III. stupně, prosadilo zachování pohotovosti ve Velkém Šenově, vymohlo si opravy a rekonstrukce silnic na Šluknovsku, zachování středních škol na Šluknovsku, podporuje rozvoj kultury a cestovního ruchu v celém regionu.

zoser_korinek2

Starosta Jiřetína pod Jedlovou Josef Zoser (vlevo) přebírá z rukou Milana Kořínka funkci předsedy SPRŠ. Foto md

Tisk Tisk | E-mail E-mail