Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Loňský rok 2010 v rumburském Klubu českých turistů

Rumburský Klub českých turistů je nedílnou součástí života města, a proto vás pravidelně seznamujeme s jeho činností. V roce 2010 měl 48 členů.

Styčnými body činnosti klubu byly tradiční akce, jako Novoroční výstup na Tanečnici, Stezka odvahy a Vzpomínkový memoriál na kamarády.

Stezka odvahy, pochod pro děti s rodiči, je největší akcí pro veřejnost. Loňský, již 31. ročník pochodu se velmi vydařil, zúčastnilo se ho 767 účastníků a na organizaci se podílelo padesát pořadatelů, kteří přípravě věnovali 553 hodin svého volného času.

Vzpomínkový memoriál na kamarády se konal jako obvykle na turistické louce v osadě Kopec. Sešlo se zde 67 členů a kamarádů, aby si společně při-pomněli a uctili památku zesnulých členů u pamětní desky s jejich jmény. Během memoriálu strávili účastníci příjemné chvíle na výletě, při soutěžích i večer u táborového ohně, kdy jim překrásně zahráli kamarádi muzikanti.

Hlavní náplní činnosti KČT jsou samozřejmě výlety. V loňském roce proběhlo 23 pěších výletů, tři cyklovýlety, dvě vodácké akce a dva výlety lyžařské.

Členové KČT uskutečnili 17 brigád na své turistické louce a u pramenů Mandavy. Celkem odpracovali 1480 brigádnických hodin.

Také se pravidelně jednou měsíčně setkávali na turistických schůzích v restauraci Oáza ve Starých Křečanech, kde probíhalo upřesňování plánovaných výletů, hodnotily se výlety uplynulé a jednalo se o problémech klubu. V roce 2010 proběhlo těchto setkání jedenáct.

Činnost KČT, především akce pro veřejnost, stojí nejenom spoustu úsilí, ale i nemalé finanční prostředky. KČT je získává především ze sponzorských darů. Proto KČT děkuje všem, firmám i soukromníkům, kteří činnost klubu podporují.

Rumburský Klub českých turistů má pestrou a bohatou činnost a vládne v něm duch kamarádství a pospolitosti, tolik vzácný v dnešním uspěchaném světě. Vyzývá proto všechny, kdo mají rádi přírodu, baví je poznávat krásy blízkého i vzdáleného okolí a nechtějí být na svých cestách sami, aby se přidali…

Lenka Obergruberová

turisti2

Klub českých turistů Rumburk. Zima 2010. Foto: lo

Tisk Tisk | E-mail E-mail