Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Střední školy již vyhlásily podmínky přijímacích řízení

Žáci devátých tříd, kteří letos budou usilovat o přijetí na střední školy, již mají k dispozici podmínky přijímacího řízení pro školní rok 2011/2012. Tyto materiály najdou na webových stránkách každé střední školy. Zájemci o studium se zde dozvědí, jaká je nabídka studijních a učebních oborů, kolik žáků školy přijímají a co všechno musí žák splnit, aby byl na požadovanou školu přijat.

Každý žák deváté třídy může letos podat až tři přihlášky do prvního kola přijímacího řízení, tedy do 28. února 2011. První kola se pak na školách budou konat od 22. dubna do 7. května. Výsledky by se uchazeči měli dozvědět do sedmi dnů od zkoušky nebo přijímacího řízení. Letos poprvé se žáci setkají s novinkou v přijímacím řízení, a tou je zaslání tzv. zápisového lístku. Ten musí žák do pěti dnů ode dne, kdy obdržel rozhodnutí o přijetí na střední školu, zaslat zpět řediteli školy a potvrdit tak svůj opravdový úmysl na školu nastoupit. Na středních školách v celém Ústeckém kraji je nyní připraveno pro nové studenty téměř dvanáct tisíc míst, což je více, než kolik je vycházejících deváťáků. Vzhledem k tomu, že větší zájem mezi žáky je o studijní obory, snaží se Ústecký kraj podpořit studium především učebních a technických oborů, a to prostřednictvím stipendií. Podpora kraje se tedy týká učebních oborů čalouník, instalatér, klempíř, obkladač, pokrývač, tesař, řezník – uzenář, zámečník – strojní mechanik, zedník a absolvent aplikované chemie. Žáci těchto oborů mohou získat za tři roky studia 12 tisíc korun, při vyznamenání až 21 tisíc korun.

Šluknovský výběžek nabízí poměrně rozmanitou nabídku středního školství. V Rumburku se mohou žáci hlásit na čtyřleté i osmileté gymnázium, na Střední zdravotnickou školu a Obchodní akademii a na Střední odbornou školu mediální grafiky a polygrafie.

Ani na jedné z těchto škol nebudou letos probíhat přijímací zkoušky. Kritériem pro přijetí je celkový prospěch z osmé třídy a z pololetí deváté třídy. Na gymnáziu se navíc hodnotí i účast na školních i mimoškolních soutěžích a olympiádách. Rumburské gymnázium je vyhlášené především svými příhraničními aktivitami, díky kterým se studenti této školy zdokonalují v cizích jazycích, navazují přeshraniční kontakty a připravují se tak na případné vysokoškolské studium nejen na českých prestižních školách, ale i v zahraničí.

Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie v Rumburku otevírá v letošním roce čtyři zdravotnické a dva ekonomické obory. Kromě oboru Zdravotnický asistent a Ošetřovatel se již druhým rokem mohou žáci hlásit na Zdravotnické lyceum. Toto studium je určeno těm, kteří chtějí po střední škole dále studovat na zdravotnických oborech, například lékařských, farmaceutických, zdravotně sociálních a jiných fakultách vysokých škol a vyšších odborných škol. Kromě toho se letos poprvé otevírá pro pracující i možnost dálkového pětiletého studia zakončeného maturitou. Ekonomická sekce zahrnuje obor Obchodní akademie a Obchodní lyceum.

Rumburská »polygrafka«, jediná škola tohoto typu v Čechách s třicetiletou tradicí, nabízí zájemcům tři tříleté učební obory – Knihař, Reprodukční grafik a Tiskař na polygrafických strojích, a dva čtyřleté obory zakončené maturitou, a to Tiskař na polygrafických strojích a Reprodukční grafik pro média.

Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální také přijímá studenty bez přijímacích zkoušek, a to do studijních oborů Lesnictví, Myslivecké hospodářství, Přírodovědné lyceum, Ochrana přírody a prostředí, Sociální činnost – pečovatelská činnost, Sociální činnost – sociálně-správní činnost, Obchodník a Podnikání.

Široká je i nabídka učebních oborů, a to Prodavač smíšeného zboží, Pekař, Provoz společného stravování, Lesní mechanizátor a Lesní výroba.

obchodka2

Budova Obchodní akademie v Rumburku. Foto: gdo

Tisk Tisk | E-mail E-mail