Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Kriminalita v Rumburku mírně vzrostla

Z pohledu policistů patřil tento rok ke klidnějším

Rumburští policisté v minulém roce řešili o šedesát sedm trestných činů více, než v roce předešlém. Celkem se tak zabývali 642 trestnými činy, z nichž objasnili 375 případů. V samotném katastru města šetřili 552 trestných činů. Podle zástupce vedoucího obvodního oddělení PČR v Rumburku nadporučíka Františka Steinbacha se v objasňování trestné činnosti mohou pochlubit 60procentní úspěšností. Na místě činu, nebo bezprostředně po spáchání zadrželi 29 pachatelů trestné činnosti.

„Rok 2010 byl, co se týká náročných služebních zákroků, spíše rokem klidnějším,“ tvrdí nadporučík Steinbach. „Nikdo z našich policistů nebyl nucen použít střelnou zbraň a donucovací prostředky jsme použili jen při dvou zákrocích. Jednou byla k donucení použita hrozba namířenou střelnou zbraní společně s pouty a jednou pouta samostatně,“ dodává.

Poměrně »klidno« bylo i v oblasti přestupků. Těch bylo na území města Rumburku zpracováno celkem 1674, z toho 1360 přestupků bylo spácháno v dopravě. Zbývajících 314 případů byly především přestupky proti občanskému soužití a proti majetku.

Peníze ovládají policii

Situaci u policie poněkud v minulém roce ztěžovaly časté politické veletoče, převratné změny na nejvyšších ministerských místech a s tím související personální změny v celém policejním aparátu. Nelze přehlédnout ani ekonomickou krizi a snahu státu ušetřit, kde se dá, včetně policie.

„Nebyl to pro nás rok, ostatně jako pro většinu policistů a i jiných státních zaměstnanců v této zemi, vůbec jednoduchý. U Policie ČR se začalo radikálně šetřit, a tak jsme museli omezit hlídkovou a obchůzkovou činnost ve vzdálenějších lokalitách našeho rozlehlého služebního obvodu, který se rozprostírá v podstatě od osady Kopec, přes Staré Křečany, Jiříkov až na Studánku. Po Rumburku jsme se začali pohybovat více v pěších hlídkách a tento trend nás vzhledem k extrémním vládním škrtům v rozpočtu ministerstva vnitra čeká rozhodně i v roce letošním,“ vysvětluje František Steinbach.

Minulý rok byl podle něj pro rumburské policisty i rokem očekávání. „Čekali jsme, že dojde k modernizaci naší služebny, která byla zahrnuta do projektu P1000. Bohužel, vzhledem k vysoké finanční náročnosti a škrtům v investičních výdajích ústecké policejní správy byl projekt pozastaven, a proto na oddělení zůstává, co se stavebních úprav týká, prozatím vše při starém.“

Lidí je zatím dost

Během druhé poloviny loňského roku se začaly objevovat informace o transformaci cizinecké policie a o přechodu policistů i inspektorátů cizinecké policie na obvodní oddělení.

Původně mělo dojít k navýšení služebních tabulek na rumburském oddělení o deset osob. Zdálo se, že se to v Rumburku bude policisty jen hemžit. Ale po změnách v přidělování policistů na služební místa, především v Praze a ve Středočeském kraji, byl počet nových sil na OOP ČR Rumburk zredukován, a tak na dvě nová tabulková místa přišli dva muži, jedno volné netabulkové místo obsadila žena.

„Celkem jsme k 1. lednu tohoto roku posílili o tři uniformované příslušníky, dvě policistky a jednoho policistu. Oddělení je tedy na svém ideálním tabulkovém stavu, můžeme si dovolit vysílat do terénu více hlídek a navíc rychleji zpracovávat aktuální nápad trestné činnosti, či přestupků. Jen pro zajímavost, ze všech 32 příslušníků, kteří na oddělení působí, je nyní celkem sedm policistek,“ vypočítává František Steinbach, ale přiznává také, že se někteří policisté chystali od policie odejít.

„Dva naši zkušení policisté zvažovali v průběhu roku odchod ze služebního poměru, nicméně prozatím tak neučinili. Jejich setrvání na oddělení s povděkem kvitujeme už jen proto, že přes dva roky neprobíhá v Ústeckém kraji nábor nových policistů a jejich zkušenosti získané v průběhu služby jsou nenahraditelné,“ uzavírá František Steinbach.

Tisk Tisk | E-mail E-mail