Město Rumburk nabízí k prodeji nemovitý majetek z vlastnictví Města Rumburk

Tištěné noviny 04/2011 | 24. 2. 2011 | Nezařazené

Bližší informace poskytne Odbor majetkový Městského úřadu Rumburk, 2. poschodí budovy A – tlačítko výtahu 5, tel.: 412 356 271, nebo na úřední desce Města Rumburk

(www.rumburk.cz).

trafostanice1

Město Rumburk nabízí k prodeji budovu bývalé trafostanice na sídlišti V Podhájí. Pozemek je ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s. Děčín 4. Budova je zatížena zákonným věcným břemenem – umístění energetického zařízení (trafostanice). Původní cena 430 000 Kč. Nyní snížena na minimálně 344.000 Kč.

zitna1

Město Rumburk nabízí k prodeji budovu č. p. 1119 v Žitné ulici (sídlo střední školy). Původní cena 3 500 000 Kč. Nyní snížena o 50 %, to je minimálně 1 750 000 Kč.

dum3741

Město Rumburk nabízí k prodeji obytný dům č. p. 374 na Dobrovského nám. v Rumburku. Dům je prodáván ve „zvláštním režimu“, tj. s podmínkou rekonstrukce opláštění objektu do 5 let od podpisu kupní smlouvy. Původní cena 2600000 Kč. Nyní snížena o 30 %, to je minimálně 1 820 000 Kč.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2011/02/24/mesto-rumburk-nabizi-k-prodeji-nemovity-majetek-z-vlastnictvi-mesta-rumburk/