Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

To nejlepší z klasiky – Návraty

Nová koncertní sezóna Domu kultury Střelnice Rumburk je připravena pro veřejnost i předplatitele.

V roce 2011 chceme znovu oslovit příznivce krásné hudby a nabídnout jim sedm koncertů. Ve třech se nám tradičně představí oblíbený Rumburský komorní orchestr a čtyři jsou návratem nejúspěšnějších sborů a interpretů hostujících u nás v uplynulých letech a kteří se k nám rádi navracejí.

Vystoupení jsou vždy spojena s významnou událostí – rekonstrukcí varhan, účastí na hudebním festivalu, zahájením Adventu ve městě i oslavou Vánoc. Budou se odehrávat v prostředích, která jsou pro provozovanou hudbu typická – v koncertní síni i v kostelích, aby byl umocněn umělecký zážitek posluchačů (ti jistě vydrží trochu kostelního nepohodlí a chladu).

Velmi děkujeme našim spolupořadatelům za nezištnou pomoc při organizování koncertů -římskokatolickým farnostem Rumburk a Jiříkov, Gymnáziu Rumburk a M.Prokešovi z festivalu LÍPA MUSICA.

Předplatné za 650,- Kč si můžete zakoupit v Domě kultury a Informačním centru v Rumburku.

Milí příznivci krásné hudby, věřím, že si z naší nabídky vyberete a že se budeme na koncertech pravidelně setkávat.

Srdečně Vás zve Helena Menšíková

Jarní koncert Rumburského komorního orchestru

neděle 27. března 2011 v 17.00 hod. / aula Gymnázia Rumburk

Miroslav Lošťák – dirigent. Rumburský komorní orchestr oslaví v březnu 2013 padesáté výročí své nepřetržité činnosti. První koncert se konal 29. 6. 1963 a již tehdy ho řídil učitel hudební školy Miroslav Lošťák, po všechna další léta duše orchestru. Repertoár souboru byl na téměř třech stech celovečerních koncertech a řadě kratších vystoupení zaměřen na hudbu 18. a 19. století. Později byl obohacen o díla současných skladatelů, z nichž někteří své skladby orchestru přímo věnovali. Vystupovali s ním v průběhu let profesionální interpreti a sólisté ze středních i vysokých hudebních škol. Tato tradice se uplatní i na březnovém jarním koncertu.

Jaroslav Tůma – varhany

čtvrtek 28. dubna v 18.00 hod. / kostel sv. Bartoloměje na Dobrovského náměstí

Vynikající přední český varhaník Jaroslav Tůma rozezní o velikonočním týdnu ve farním kostele sv. Bartoloměje varhany z roku 1923, které prošly v letech 2009 a 2010 generální opravou. Všechny možnosti našich varhan chce J. Tůma představit veřejnosti ve vybraném programu ze skladeb mistrů baroka a romantismu, ze současnosti uvede vlastní dílo. Připomeňme si jeho bohatou koncertní činnost u nás i v zahraničí, kde hraje i na cembalo, kladívkový klavír, varhanní pozitiv nebo klavichord, s nímž vystoupil i v Rumburku, na varhany hrál před lety ve filipovské bazilice. Vydal sedmdesát CD titulů, je autorem seriálu ČT o historických varhanách.

Program: J. S. Bach, J. Brahms, M. Reger, J. Klička, C. Franck.

Letní koncert Rumburského komorního orchestru

neděle 26. června 2011 v 17.00 hod. / kostel sv. Bartoloměje na Dobrovského náměstí

Miroslav Lošťák – dirigent, Jiří Chlum – varhany. Domovskou scénou se Rumburskému komornímu orchestru stala na dlouhá léta akusticky výborná aula gymnázia. Do prostor kostela se vydává letos v létě poprvé. Chce rozšířit svůj repertoár o díla, jež jsou do těchto prostor určená a otevřít je nejširší veřejnosti. M. Lošťák pozval ke spolupráci svého kolegu ze ZUŠ Jiřího Chluma, varhaníka z filipovské baziliky. Uslyšíme skladby z absolventského koncertu, interpretované na opravené varhany farního kostela sv. Bartoloměje.

Starověké ruské zpěvy 16. a 17. století – Moskevský patriarchální sbor

sobota 24. září 2011 v 19.00 hod. / Bazilika Panny Marie ve Filipově

Anatolij Grindenko – dirigent. Mezinárodní hudební festival Lípa Musica oslaví v roce 2011 desáté výročí. K dnes již velmi renomovanému festivalu jsme se v uplynulých letech několikrát připojili a jeden ročník jsme ve Filipově dokonce zahajovali. V září 2011 se do Česka i do Filipova vrací na čtyři koncerty moskevský sbor, který vzbudil jeden z největších ohlasů našich koncertních sezón. Považujeme si za čest ho u nás znovu uvítat a přiblížit se v autentickém provedení ke kořenům staré ruské hudby. Aktivity sboru přispěly zásadním způsobem k poznání, že v Rusku existuje jedinečná vokální polyfonie, která se neshoduje s ničím jiným na světě, a že její kmenový repertoár byl v historii užíván při bohoslužbách již před začátkem 17. století. V šíři repertoáru i v pěvecké praxi je jediný svého druhu v Rusku i na světě.

Adventus domini – Schola Gregoriana Pragensis

sobota 26. listopadu 2011 v 18.00 hod. / kostel sv. Bartoloměje na Dobrovského náměstí

Adventní mariánská mše v českých kancionálech 15. – 16. století

David Eben – umělecký vedoucí, Schola Gregoriana Pragensis, založená v r. 1987 absolventem pařížské konzervatoře v oboru dirigování gregoriánského sboru Davidem Ebenem, se věnuje interpretaci gregoriánského chorálu nejstarších pramenů z 9. – 11. století a uvádění gregoriánských zpěvů vlastní české chorální tradice. Koncert, který zahajuje v Rumburku adventní dobu, představuje částečnou rekonstrukci Mariánské adventní mše od středověku do 16. století. Hlavní prostor dostane český repertoár rorátních mší. Schola Gregoriana Pragensis přiváží do našeho města další unikátní projekt. Je jediným souborem, který uvádí ve správný čas správnou hudbu na správném místě – v adventní době rorátní hudbu v kostele a ve špičkovém provedení.

Vánoční koncert Rumburského komorního orchestru

neděle 18. prosince 2011 v 17.00 hod. / aula Gymnázia Rumburk

Miroslav Lošťák – dirigent, Dětský pěvecký sbor Čtyřlístek ZŠ U Nemocnice Rumburk pod vedením Lídy Uhrové a Ivy Šabatové. Tradice vánočních koncertů RKO přetrvala v našem městě již čtyřicet šest let. Jsou přehlídkou i vyvrcholením celoroční práce orchestru. Pečlivě sestavený vánoční repertoár, výborní hostující sólisté, dlouholetá spolupráce s Dětským pěveckým sborem Čtyřlístek, sympatická vystoupení hudebního mládí ZUŠ, zanícená hra orchestru a vstřícně naladění posluchači vytvářejí neopakovatelnou předvánoční atmosféru.

Vánoční struny: Jaroslav Svěcený – housle, Jitka Navrátilová – cembalo

středa 29. prosince v 18..00 hod. / aula Gymnázia Rumburk

„Byl to krásný, pozoruhodný, jedinečný a mimořádný koncert.“ Tak vzpomínají rumburští na vystoupení Jaroslava Svěceného 23. března 2010 ve stoleté aule gymnázia s programem „Slavné housle čtyř staletí“. Vděčíme mu za to, že nám představil rumburského rodáka, houslaře Laskeho a jeho originální nástroj z roku 1768. V průběhu let zde byl J. Svěcený již potřetí (dříve s nově objevenými Rejchovými skladbami a s ojedinělým Marimbovým triem). A protože se mu v Rumburku ,,hrálo opět skvěle“, nabídl nám vánoční koncert. J. Svěcený o programu říká: „Věřím, že hudba baroka hraná na unikátní housle italských mistrů, jakými byli Guarneri či Scarampella, vytvoří s cembalem tu správnou sváteční atmosféru“.

Program: Vivaldi, Händel, Corelli, Tartini, Bach, Benda.

Tisk Tisk | E-mail E-mail