Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

V Jiřetíně pod Jedlovou uvedli do provozu novou čističku

Jeden a půl roku po navržení prvních projektových prací a po třinácti měsících samotné výstavby uvedli Jiřetínští do provozu novou čističku odpadních vod. Na čistírnu, kterou si obec provozuje sama, bude připojeno tisíc obyvatel. Čistit bude splaškové vody z části Chráněné krajinné oblasti Lužické hory, nacházející se na katastru obce, a dále z místní části Kateřinky, která spadá pod sousední obec Dolní Podluží. Vyčištěná voda bude odtékat do místního náhonu a dále do potoka Lužničky.

Hlavní stavební práce na výstavbě kanalizačního sběrače, rekonstrukci stávající kanalizace a výstavbě čističky byly ukončeny v listopadu minulého roku, konec zkušebního provozu je naplánován na červen letošního roku.

Uznatelné náklady na čistírnu odpadních vod byly vyčísleny na dvacet milionů korun, ale konečná částka byla po započtení víceprací a připsání DPH vyšší. 85 procent z uznatelných nákladů bylo hrazeno z dotací Operačního programu životního prostředí, dalších pět procent činila dotace SFŽP ČR a deset procent, tedy něco přes dva miliony korun, hradila obec ze svého rozpočtu.

Celkově bylo vybudováno 1,157 km nových kanalizačních řadů a rekonstruováno bylo 0,173 km řadů. Mechanicko-biologická čistička odpadních vod vyčistí během roku minimálně 54 tisíc kubických metrů vody.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí v rámci Operačního programu životního prostředí.

cisticka2

Nová čistička ročně vyprodukuje 54 tisíc kubíků čisté vody. Foto: zos

Tisk Tisk | E-mail E-mail