Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Vážení spoluobčané, v letošním roce proběhne opět po deseti letech Sčítání lidu, domů a bytů

scitani2 Rozhodným okamžikem sčítání, tj. okamžikem, k němuž se vztahují všechny zjišťované údaje, je půlnoc z pátku 25. na sobotu 26. března 2011. Začátkem března budou na úřední desce zveřejněny sčítací obvody, jména, čísla služebních průkazů a spojení na příslušné sčítací komisaře. Tyto údaje budou zveřejněny také na internetových stránkách www.scitani.cz a bude zřízena bezplatná telefonní linka 800 879 702, kde si každý občan může ověřit, že vyplněné sčítací formuláře svěřuje skutečně osobě, která je k jejich sběru oprávněna, tj. sčítacímu komisaři určenému pro daný sčítací obvod. Při letošním sčítání lze poprvé vyplnit sčítací formuláře v elektronické podobě. Podrobné pokyny budou uvedeny na informačních letácích vydaných ČSÚ a doručených do každé domácnosti.

V souvislosti s připravovaným sčítáním upozorňujeme všechny vlastníky nemovitostí na skutečnost, že podle § 32 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, je vlastník nemovitosti povinen na svůj náklad označit budovu čísly určenými obecním úřadem a udržovat je v řádném stavu. Barvu a provedení čísel určuje obecní úřad.

Na Městském úřadě Rumburk čísla přiděluje odbor regionálního rozvoje a investic a vlastník objektu si výrobu a osazení čísla zajistí na své náklady dle instrukcí pracovníka odboru. V současné době se cena pohybuje v rozmezí 300 až 500 Kč dle výběru dodavatele.

Tisk Tisk | E-mail E-mail