Finanční a kontrolní výbor od února v novém složení

Tištěné noviny 05/2011 | 10. 3. 2011 | Nezařazené

Rumburk • Nově zvolení rumburští zastupitelé po loňských listopadových volbách přistoupili v únoru opět k volebním urnám. Tentokrát volili na svém posledním zasedání 17. února tajným hlasováním nové členy finančního a kontrolního výboru zastupitelstva obce. Oba výbory jsou již tedy kompletní a mohou tak zahájit svou činnost.

Problematika výborů zastupitelstva obce je upravena v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích. Jsou to iniciativní a kontrolní orgány, které plní úkoly, jimiž je pověřilo zastupitelstvo obce, a proto se mu také ze své činnosti zodpovídají. Finanční a kontrolní výbory mají však specifické postavení, jelikož jsou zastupitelstvem zřizovány povinně a kromě úkolů svěřených zastupitelstvem musí též plnit úkoly, které stanovuje zákon. Například kontrolní výbor má oprávnění kontrolovat plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce, musí kontrolovat dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti. Finanční výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce a navíc plní další úkoly, kterými ho pověří zastupitelstvo.

Finanční výbor Zastupitelstva města Rumburk

předsedkyně – Miloslava Drobečková, místopředseda – Danuška Růžičková, členové – Jan Bradáč, Pavel Lampa, Miloslav Strejc, Jaroslav Trégr, Petr Urban

Kontrolní výbor Zastupitelstva města Rumburk

předsedkyně – Romana Bušková, místopředseda – Rudolf Seidl, členové – Eva Gregová, Věra Houdová, Marie Mládková, Pavel Svoboda, Renata Valová

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2011/03/10/financni-a-kontrolni-vybor-od-unora-v-novem-slozeni/