Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Rumburk poskytl dotace na podporu činnosti NNO

Rada města Rumburku rozhodla 3. března 2011 o přidělení dotací na činnost a akce nestátním neziskovým organizacím. Finanční podpory pro rok 2011 jsou poskytovány formou neinvestiční účelové dotace. Organizace jsou povinny řídit se »Zásadami pro poskytování účelových dotací NNO« a poskytnutou dotaci řádně vyúčtovat. Účelem »Zásad« je stanovení jednotných a závazných podmínek pro žadatele a příjemce veřejné finanční podpory poskytované z rozpočtu města Rumburka.

Odbor 1. místostarosty

úsek školství, kultura a tělovýchovy

Junák, svaz skautů Rumburk 8 000 Kč
OS Konečně šťastný domov 3 000 Kč
Klub českých turistů odbor Rumburk 15 000 Kč
FC NICA Rumburk 10 000 Kč
Mateřské centrum Větrník 20 000 Kč
Tenisový klub o. s. 5 000 Kč
Obec baráčníků Rumburk 13 000 Kč
Sdružení rodičů při Gymnáziu Rumburk 12 000 Kč
Tělovýchovná jednota Rumburk 124 000 Kč
Český rybářský svaz Rumburk 15 000 Kč
JV Judo Rumburk 40 000 Kč
ZŠ Pastelka, o.p.s., Rumburk 10 000 Kč
Unie rodičů ČR ZŠ Tyršova Rumburk 25 000 Kč
Sdružení Fontána při ZUŠ v Rumburku 15 000 Kč
Římsko-katolická farnost – děkanství Rumburk 14 000 Kč
Badminton klub Justy Rumburk 4 000 Kč
Club sálového fotbalu Rumburk 8 000 Kč
DS Hraničář Rumburk o.s. 10 000 Kč
Sbor dobrovolných hasičů Rumburk 21 500 Kč
Plavecký oddíl Rumburk 35 000 Kč
Oblastní charita Rumburk 37 000 Kč
12. PH Royal Rangers v ČR 11 000 Kč
Salesiánský klub mládeže Rumburk 20 000 Kč
ŠSK ZŠ U Nemocnice Rumburk 15 000 Kč
Agentura Pondělí 12 000 Kč
Fotbalový klub Rumburk 80 000 Kč
FAŠV 228 500 Kč
Sdružení rodičů ZŠ U Nemocnice Rumburk 30 000 Kč
Dokořán Rumburk, o.s. 30 000 Kč
Sdružení rodičů Sp. ZŠ Rumburk 6 000 Kč
Sdružení rodičů a přátel při DDM Rumburk 9 000 Kč
Celkem 967 000 Kč
Tisk Tisk | E-mail E-mail