V Rumburku se konala regionální soutěž Den psychologie

Tištěné noviny 07/2011 | 7. 4. 2011 | Nezařazené

Rumburk • Tolerance v životě – jedno téma a čtrnáct různých pohledů, čtrnáct různých pochopení a zcela odlišných zpracování – to bylo základem šestého kola regionální soutěže Den psychologie, v němž se utkalo čtrnáct studentek a studentů všech sedmi středních zdravotnických škol v Ústeckém kraji.

Soutěžní téma přineslo celou řadu zajímavých pohledů na tuto problematiku, například na toleranci mezi muži a ženami, ke starým lidem, toleranci k násilí páchanému na dětech, toleranci k subkulturám, k cizím národům a jiným rasám, ale objevil se i kuriózní příspěvek věnující se toleranci vůči psím zápasům a bojovým psům.

Soutěž byla velmi vyrovnaná. Porota hodnotila nejen výběr tématu a jeho zpracování, kde například vysoce oceňovala výzkum provedený soutěžícími a jejich vlastní přínos, ale zaměřila se i na kvalitu projevu, schopnost vlastního úsudku, celkové vystupování.

Rumburskou střední školu, která byla zároveň pořadatelem tohoto regionální-ho kola, reprezentovaly Michaela Černá a Anna Ferdanová.

Prvenství v regionálním kole se svým příspěvkem zaměřeným na toleranci naší společnosti vůči homosexuálům získala chomutovská studentka Klára Sedmerová, která bude hájit barvy Ústeckého kraje a své školy v celostátním kole v Liberci.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2011/04/07/v-rumburku-se-konala-regionalni-soutez-den-psychologie/