Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Město Rumburk nabízí k prodeji

1 419 194 Kč

‑ Město Rumburk nabízí k prodeji pozemek č. 2950/1 – orná půda o výměře 11926 m2 v k. ú. Rumburk, ul. Stepní. Pozemek je určen k výstavbě nízkopodlažních domů venkovského typu. Původní cena 2 027 420 Kč. Cena nyní snížena na minimálně 1 419 194 Kč.

726 189 Kč

‑ Město Rumburk nabízí k prodeji pozemek č. 3407/1 – trvalý travní porost o výměře 14 239 m2 v k. ú. Rumburk, ul. Na Kolonii. Pozemek je určen k výstavbě nízkopodlažních domů venkovského typu. Původní cena 1 210 315 Kč. Cena nyní snížena na minimálně 726 189 Kč.

367 920 Kč

‑ Město Rumburk nabízí k prodeji pozemek č. 920 – trvalý travní porost o výměře 1 345 m2, dále pozemek č. 923 – trvalý travní porost o výměře 641 m2, pozemek č. 945 – trvalý travní porost o výměře 210 m2 a pozemek č. 946 – trvalý travní porost o výměře 432 m2. Celková výměra pozemků k prodeji je 2 628 m2, ul. V. Kováře, Horní Jindřichov. Pozemky jsou určeny k výstavbě nízkopodlažních domů venkovského typu. Původní cena 525 600 Kč.

391 867 Kč

‑ Město Rumburk nabízí k prodeji stavební pozemek č. 2943/2 – zastavěná plocha, zbořeniště o výměře 141 m2 a pozemek č. 2948/2 – trvalý travní porost o výměře 3 152 m2, vše v k. ú. Rumburk, ul. Na Lukách. Pozemek je určen k výstavbě nízkopodlažních domů venkovského typu. Původní cena 559 810 Kč. Cena nyní snížena na minimálně 391 867 Kč.

301 000 Kč

trafostanice1

‑ Město Rumburk nabízí k prodeji budovu bývalé trafostanice na sídlišti V Podhájí. Pozemek je ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4. Budova je zatížena zákonným věcným břemenem – umístění energetického zařízení (trafostanice). Původní cena 430 000 Kč. Cena nyní snížena na minimálně 301 000 Kč.

1 560 000 Kč

zitna1

‑ Město Rumburk nabízí k prodeji obytný dům na Dobrovského náměstí v Rumburku č. p. 374. Dům je prodáván ve »zvláštním režimu«, tj. s podmínkou rekonstrukce opláštění objektu do pěti let od podpisu kupní smlouvy. Původní cena 2 600 000 Kč. Cena nyní snížena na minimálně 1 560 000 Kč.

1 400 000 Kč

dum3741

‑ Město Rumburk nabízí k prodeji budovu č. p. 1119 v Žitné ul. V současné době zde sídlí střední škola. Původní cena 3 500 000 Kč. Cena nyní snížena na minimálně 1 400 000 Kč.

Bližší informace poskytne Odbor majetkový Městského úřadu Rumburk, 2. poschodí budovy A – tlačítko výtahu 5, tel.: 412 356 271, nebo na úřední desce Města Rumburk (www.rumburk.cz).

Tisk Tisk | E-mail E-mail