Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Absolventské práce zhodnotí devítileté úsilí žáků i učitelů šenovské základní školy

Velký Šenov • Před šestičlennou komisí stojí elegantně oblečená dívka, v náruči drží morče jako názornou ukázku její absolventské práce. Slečnin projev je kultivovaný a souvislý, ví, o čem mluví, klidně odpovídá na doplňující otázky členů poroty. Za chvilku dívku ve žlutém vystřídá chlapec v jezdecké kombinéze a na scénu přiváží motorku. Nyní nadešla jeho chvíle, aby obhájil svou závěrečnou práci na téma »Jawa«. Ne, není řeč o studentech středních škol, ani studentech gymnázia. Obhajobou závěrečných prací končí devítiletá školní docházka žáků Základní školy ve Velkém Šenově.

Tento způsob, jak ověřit nabyté schopnosti a znalosti svých žáků, zavedla Základní škola ve Velkém Šenově již v minulém roce, a letošní opakování ověřilo správnost tohoto rozhodnutí. Pochvalují si ho učitelé i rodiče žáků, a po »absolutoriu« dokonce i žáci.

Inspirací pro zavedení této závěrečné zkoušky byla návštěva učitelského sboru ve škole v Plaňanech, kde praktikují něco podobného již několik let. „Nám se ten nápad zalíbil, a tak jsme na něm začali pracovat. Přizpůsobili jsme si ho našim požadavkům a podmínkám a již v minulém roce žáci devátých tříd končili školu tímto způsobem,“ vysvětluje Zdena Dušková, která má organizaci absolventských prací na starosti.

Žáci na absolventkách pracují již od září. Téma je libovolné, ale jeho zpracování podléhá přísným, pro všechny stejným pravidlům. Práce má charakter bakalářské práce vysokoškolského studenta. Musí obsahovat v cizím jazyce napsanou rešerši, nesmí chybět uvedení zdrojů podle zavedených standardů. Práce musí dodržovat požadované členění. Při ústních obhajobách může žák doplnit svůj příspěvek praktickou ukázkou. Například letos si mohla porota prohlédnout morče, motorku nebo zednické nářadí, ale v loňském roce si jedna dívka přivedla i koně a dva chlapci se přišli ukázat, v souladu s tématem své absolventky, ve vojenském oblečení v plné polní, ozbrojeni maketami střelných zbraní.

Cíl absolventských prací je však jiný, než předvést svého domácího mazlíčka, či své zájmy.

„Při zpracovávání těchto prací se ukáže, jakými schopnostmi a znalostmi žák vládne. A jsou do toho zahrnuty téměř všechny požadované předměty. Musí umět pracovat s českým jazykem – hodnotí se stylistika i gramatika, musí znát cizí jazyk, proto ta rešerše v angličtině či němčině, musí umět pracovat s počítačem, vyhledat potřebné informační zdroje a zpracovat je, a k tomu musí předvést i znalosti z předmětu, kterého se jeho práce dotýká, například z dějepisu, přírodovědy a podobně. Je to hodně náročné, a proto má každý žák svého vedoucího práce, který mu pomáhá a metodicky ho vede,“ dodává Zdena Dušková.

A jak je přísná hodnotící komise?

„Hodnotíme nejen písemnou práci žáka, ale i jeho ústní projev a vystupování. Požadujeme, aby se žáci uměli vyjadřovat kultivovaně, aby dokázali reagovat na dotazy, uměli obhájit své názory. Doplňující otázky slouží k tomu, abychom zjistili, zda žák ví, o čem mluví, zda si text své práce nestáhl pouze z internetu, ale jestli s ním opravdu pracoval. To všechno je součástí hodnocení.“

Závěrečné hodnocení má tři stupně: vynikající, velmi dobrý a postačující. Jak kdo dopadl se žáci dozvědí až při slavnostním ukončení školního roku. Nejlepší práce budou oceněny.

Hodnocení absolventských prací se promítne i do hodnocení jednotlivých předmětů. Povedená absolventka tak může ovlivnit i známku na vysvědčení.

A jaké jsou dojmy?

„Od rodičů, kteří se na obhajoby přišli podívat, máme samé pozitivní reakce. Nás samotné překvapilo, jak se žáci k absolventkám postavili. Jejich práce jsou kvalitní, odpovídají našim kritériím, a hlavně při ústních obhajobách se chovají jinak, než při běžném vyučování. Najednou je jejich vystupování sebevědomější, kultivovanější a na vyšší úrovni. Je na nich vidět, že věnovali své práci hodně času a úsilí a ve chvíli, kdy ji mají obhájit, dají si na tom hodně záležet. Předvedli se v perfektním světle,“ uzavírá Zdena Dušková.

senov1

Hana Endlová (vlevo) představila porotě svou absolventskou práci na téma morče i s praktickou ukázkou. Foto: ZŠ VŠ

Tisk Tisk | E-mail E-mail