Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Optimalizace zdravotnictví se dotkne i Rumburku

Ústecký kraj, Rumburk • Připravovaná optimalizace zdravotnictví, zvýšení DPH a valorizace platů zdravotnického personálu bude mít dopad na všechny nemocnice v republice. Ty se budou muset kvůli šetření zříci části svých akutních lůžek.

Dopad všech změn ve zdravotnictví, připravovaných vládou Petra Nečase, se promítne do všech nemocnic v republice, Ústecký kraj a Rumburk nevyjímaje. Nezáleží přitom na tom, kdo je vlastníkem či zřizovatelem nemocnice, zda stát, kraj, či město. Nemocnice budou nuceny šetřit na drahých akutních lůžkách a měnit tak celý svůj systém ošetřovatelské péče

O budoucnosti zdravotnictví na území Ústeckého kraje a optimalizaci lůžkové péče jednala hejtmanka Jana Vaňhová v závěru června s řediteli nemocnic v Ústeckém kraji, starosty měst, které zřizují či mají majetkový podíl v nemocnici a zástupci zdravotních pojišťoven. Vedle hejtmanky se jednání zúčastnil i její náměstek Pavel Kouda a místopředseda Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jaroslav Krákora.

Hejtmanka zdůraznila nutnost zachování dostupné lůžkové péče pro všechny obyvatele kraje, jelikož z dlouhodobých statistik vyplývá, že Ústecký kraj je u většiny negativních ukazatelů v oblasti zdraví populace na předních místech, ať již je to kojenecká úmrtnost, střední délka života, výskyt novotvarů, nemoci oběhové soustavy a infekční onemocnění.Na nutnosti zachovat kvalitu poskytované zdravotnické i ošetřovatelské péče se shodli všichni přítomní, nyní se však jedná o tom, jak toho docílit i při plánovaném šetření ve zdravotnictví a nutnosti snížit počet lůžek akutní péče.

Podle místostarosty Rumburku Ladislava Pokorného, který na jednání zastupoval město Rumburk společně s místopředsedou představenstva Petrem Urbanem i společnost Lužická nemocnice a poliklinika a.s., v níž je předsedou dozorčí rady, zavedla Lužická nemocnice úsporná opatření již v roce 2009, kdy zredukovala počet akutních lůžek o třicet ze 196 na současných 166. Uvedl také, že lze ještě provést další redukci těchto lůžek, ovšem za předpokladu, že se rušení nedotkne jednotek intenzivní péče. Nemocnice by naopak přivítala navýšení lůžek ošetřovatelských, a to minimálně o deset.

Z diskuze vyplynulo, že některé nemocnice již delší dobu samy od sebe redukují počty akutních lůžek, a to v závislosti na potřebách nemocnice a jejich snahách o větší efektivitu. Přesto tento trend bude ještě nějakou dobu pokračovat. Jak rychle, jakým směrem a s jakými následky nelze dopředu předvídat, a proto se podobná jednání mezi zřizovateli, vlastníky nemocnic a zdravotními pojišťovnami budou opakovat. Nejbližší z nich by se mělo konat již v listopadu tohoto roku. Ústecký kraj bude hrát v těchto jednáních roli prostředníka.

Na území Ústeckého kraje je v současné době provozováno jedenáct nemocnic s akutní lůžkovou péčí o celkové kapacitě 4238 lůžek akutní péče.

Pět nemocnic je součástí společnosti Krajská zdravotní, a.s., jejímž jediným akcionářem je Ústecký kraj, a která vlastní 3041 lůžek akutní péče. Ve čtyřech nemocnicích vystupují v roli zřizovatelů či majitelů a spolumajitelů města, a to Kadaň, Žatec, Litoměřice a Rumburk. Nemocnice v Roudnici nad Labem a Duchcově náleží pouze soukromým vlastníkům.

V roce 2009 bylo hospitalizováno v nemocnicích v Ústeckém kraji 178000 pacientů.

nemocnice1

Lužická nemocnice v Rumburku – oddělení chirurgie. Foto: archiv

Tisk Tisk | E-mail E-mail