Výstava o cestovatelské minulosti Franze Kafky

Tištěné noviny 15/2011 | 25. 8. 2011 | Nezařazené

Výstava Cesty Franze K. bude k vidění v rumburské Loretě od 6. září do 25. října. Tři desítky aktuálních fotografií Jana Jindry z Prahy jsou součástí putovního projektu Cesty Franze K., který mění zažité stereotypy o slavném spisovateli. Kafku představuje formou fotografického deníku jako člověka, kterého zajímala literatura, chodil rád do kina, zajímal se o zdravý životní styl a moderní pedagogiku. Dobové snímky připravené ve spolupráci s Muzeem v Rumburku přiblíží historii sanatoria Frankenstein v Rumburku, v němž F. Kafka pobýval roku 1915. Vernisáž výstavy se uskuteční v úterý 6. 9. 2011 v 17.00 hodin v ambitu Lorety. Připravena je komentovaná prohlídka fotografií a autorské čtení z knihy Judity Matyášové Na cestách s Franzem Kafkou. V pátek 21. 10. 2011 od 16.00 hodin se bude konat přednáška Jana Němce na téma Franz Kafka a sanatorium Frankenstein v Rumburku.

Výstavu pořádá Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk a město Rumburk. Navštívit ji můžete od úterý do soboty mezi 10.00 až 17.00 hodinou. Vstupné je 30 a 15 Kč.

Klára Mágrová

  sanatorium1

Foto: Jan Jindra

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2011/08/25/vystava-o-cestovatelske-minulosti-franze-kafky/