Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Horký srpen 2011 ve Šluknovském výběžku

Šluknovský výběžek, Rumburk, Šluknov, Varnsdorf • Dlouho potlačované a neřešené napětí ve Šluknovském výběžku mezi většinou obyvatel a skupinami nepřizpůsobivých lidí explodovalo. Rozbuškou, která uvedla věci do pohybu, bylo napadení čtyř bílých mladíků z Rumburku dvaceti Romy. Po útoku skončil jeden z napadených mužů v nemocnici s vážnými zraněními.

Obyvatelé Šluknovska, starostové měst a obcí z celého regionu, někteří politici, ale i sami policisté již několik měsíců upozorňovali na dramaticky se zvyšující kriminalitu a násilí ve Šluknovském výběžku, a s tím i spojeným napětím v celé společnosti.

Již v květnu žádali starostové premiéra republiky Petra Nečase, aby se vláda začala vypjatou situací na Šluknovsku zabývat, ale kromě dvou nicneříkajících odpovědí od ministra vnitra a ministra práce a sociálních věcí se nestalo vůbec nic.

Ve středu 17. srpna se starostové Šluknovska sešli znovu, a znovu vyzvali premiéra vlády, aby na Šluknovsko přijel. Jejich odhodlání neustoupit ze svých požadavků sílilo úměrně se zvyšujícím se napětím ve společnosti a zároveň se stále více přehlíživým postojem Prahy.

Ale o čtyři dny později se události daly do pohybu samy, bez přičinění starostů a politiků.

Odstartovaly je samotní Romové, aniž by tušili, co všechno tím způsobí.

V neděli 21. srpna okolo páté hodiny ráno přepadla skupina dvaceti Romů čtyři bílé mladíky. Rvačka, po níž jeden z napadených skončil v nemocnici s vážnými zraněními, vyvolala na Šluknovsku velkou vlnu rozhořčení. Lidé se začali bouřit. O dlouho neřešených problémech Šluknovska se začalo mluvit i za hranicemi regionu. Přes kopec Šébr se začaly valit desítky novinářů a reportérů. Jejich zájem o rozkopané dveře domu napadených a hanlivé nápisy na zdech se přesunul na problémy romské komunity žijící na Šluknovsku.

Ukazuje se, že za problémy stojí skupiny nepřizpůsobivých Romů, které sem byly sestěhovány majiteli soukromých domů a realitních kanceláří.

Již v pondělí se začíná o situaci v regionu zajímat ministr vnitra Jan Kubice a posílá do regionu první policejní posily. V úterý od 17.00 hodin začíná v Rumburku operovat okolo čtyřiceti příslušníků pořádkových jednotek, další míří do Varnsdorfu, Šluknova a Nového Boru. Všude tam, kde napětí mezi obyvateli města a přistěhovali trvá již delší dobu.

namesti1_0

Na Lužickém náměstí v Rumburku se v pátek 26. srpna sešlo tisíc pět set nespokojených občanů s narůstající kriminalitou a násilím na Šluknovsku. Po sedmnáctiminutovém shromáždění se davu zmocňují radikálové a poklidná demonstrace nespokojenosti se mění v bouřlivý pochod městem. Foto: Šafus st.

V prvních dvou dnech klesla kriminalita až o jednu třetinu, ale o několik dní později se opět začínají krádeže rozrůstat. Především však ve dne, kdy ulice měst nejsou pod dohledem policejních posil. Ve Varnsdorfu skupina romských dětí přepadla invalidního muže a okradla ho. A napětí opět houstne.

Lidé se začínají bouřit a vycházejí do ulic. Šluknovsko se začíná zmítat pod náporem demonstrací.

První z nich, která byla svolána iniciativou Občanský odpor Rumburk na pátek 26. srpna, nebyla povolena. Na druhou, kterou svolala místní organizace ČSSD, přišlo patnáct set nespokojených občanů. Následuje Varnsdorf, kde demonstraci organizuje falešný asistent poslance Kavana Lukáš Kohout. Hlásí se další organizátoři – neonacistická organizace Svobodná mládež, radikálně pravicová Dělnická stra-na sociální spravedlnosti, svou podporu Šluknovsku projevuje další extremistická skupina Revolta.

Situací je znepokojena mezinárodní organizace pro ochranu lidských práv a svého emisara do Rumburku vysílá i Bílý dům ve Washingtonu.

Ministr vnitra Jan Kubice přijíždí do Rumburku na setkání starostů, o několik dní později se starostové setkávají i s legislativci ministerstva vnitra a formulují své jasné požadavky na změnu zákonů, které by měly přispět nejen ke stabilizaci situace na Šluknovsku, ale které by měly především vést ke komplexnímu a systematickému řešení problematiky sociálně slabých a vyloučených lidí, Romů i bílých v celé České republice. Tyto požadavky dostávají souhrnný název Desatero Šluknovského výběžku. Bez jeho prosazení tato republika se svými problémy nepohne.

Napětí v regionu nepolevuje, i když v ulicích měst je zdánlivý klid. Horečná aktivita místních politiků a starostů se stupňuje. V tuto chvíli již není prostor pro kompromisy a oddalování řešení problémů.

Požár, který vzplál na Šluknovsku, může každou chvíli zasáhnout i jiná města, která se také již několik let potýkají s problémy komunit lidí, kteří parazitují na štědrém sociálním systému tohoto státu a kteří si svůj snadný zisk doplňují trestnou činností, krádežemi, loupežemi a podvody na úkor pracující většiny.

Šluknovsko v tuto chvíli jednotně volá: je nejvyšší čas, je pět minut po dvanácté, kdy je nutné začít jednat. Slov a slibů již bylo dost, Šluknovský výběžek očekává činy!

gdo

Desatero Šluknovského výběžku

My, zástupci měst a obcí Šluknovského výběžku žádáme vládu a Parlament České republiky, Policii České republiky a příslušné orgány státní správy o prosazení těchto našich, níže uvedených požadavků, ve kterých spatřujeme řešení problematiky nejen Šluknovského výběžku, ale i dalších měst a obcí celé České republiky:

  1. Požadujeme posílení, nebo přinejmenším zachování stávajícího počtu policistů ve Šluknovském výběžku, a to především ve výkonu hlídkové služby.
  2. Požadujeme změnu rozpočtového určení daní ve prospěch všech měst a obcí České republiky na úkor čtyř největších měst (Praha, Brno, Ostrava, Plzeň), která v současné době pohltí cca 50 procent všech daňových příjmů z rozpočtového určení. Deklarujeme, že část navýšených příjmů mandatorně použijeme na zvýšení zaměstnanosti v našich obcích.
  3. Požadujeme rychlé schválení novely loterijního zákona v té podobě, jak je navrhována Senátem ČR.
  4. Požadujeme rychlé vydání prováděcí vyhlášky k Zákonu o odpadech, která by měla zpřísnit režim výkupu železa a barevných kovů.
  5. Požadujeme zavedení Centrálního rejstříku přestupků.
  6. Žádáme o důrazné řešení, v současné době již nezvladatelné drogové kriminality na Šluknovsku a současně požadujeme aktivní řešení obtěžující pouliční kriminality ve Šluknovském výběžku.
  7. Žádáme o jasné nastavení hygienických norem, stanovujících počet m2 na jednu osobu v bytové jednotce, které zajistí důstojné bydlení všech občanů a zamezí jejich nekontrolovatelnému sestěhovávání.
  8. Klademe důraz na vymahatelnost práva v ČR, na rychlejší a důslednější postižitelnost trestných činů a přestupků. Rychlé vynesení trestu má výchovný a výstražný účinek na celou společnost.
  9. Rozdělování sociálních dávek musí být motivační a spravedlivé pro všechny občany ČR.
  10. Důrazně žádáme o rychlé a efektivní řešení zaměstnanosti, zejména v oblasti Veřejně prospěšných prací a Veřejné služby.

Prohlašujeme, že využijeme všech možností ke spolupráci, které nám nabízí Ministerstvo vnitra ČR v oblasti prevence kriminality. Opakovaně vyzýváme premiéra vlády ČR Petra Nečase k pracovní návštěvě Šluknovského výběžku a k osobnímu projednání všech výše uvedených požadavků.

Jaroslav Sykáček
starosta města Rumburk, senátor ČR
Josef Zoser
starosta Jiřetína pod Jedlovou
předseda Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Martin Louka
starosta města Varnsdorf
Eva Džumanová
starostka města Šluknov
Tisk Tisk | E-mail E-mail