Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Další čtyři opravené křížky zdobí České Švýcarsko

Krásná Lípa • Tři miliony korun z prostředků Evropské unie pomohly zachránit 27 drobných sakrálních památek, tedy křížků, božích muk, skalních výklenkových kaplí a kapliček v Českém Švýcarsku.

V rámci projektu Naslouchejte hlasu venkova byly opraveny památky v Dol-ním Žlebu, Chřibské, Hřensku, Růžové, Janově, Jetřichovicích, Mikulášovicích, Starých Křečanech. Na Vlčí hoře byla opravena kaple Panny Marie Karmelské, částečné rekonstrukce se dočkají i Bratrské oltáře u České Kamenice.

V srpnu tohoto roku byla dokončena obnova dalších čtyř drobných sakrálních památek restaurátorem Janem Fedorčákem z České Lípy. Nově malované obrazy na plechu pochází od Michala Janovského.

Při silnici v Nové Doubici byl očištěn klasicistní pískovcový podstavec. Osazen byl novým litinovým křížem se secesním vzorem. Jedná se o záměrný protiklad. Kříž je na první pohled mladší než kamenný podstavec. Přemýšlivý návštěvník se díky tomu dozví, že kříže se časem měnily a získávaly různou podobu.

Při hojně navštěvované turistické cestě z Chřibské na vrch Spravedlnost se opravy dočkala neoklasicistní kaple zvaná původně Lischkens Kapelle. Kapli ze světlých pískovcových kvádrů dali roku 1927 vybudovat bratři Franz a Karl Lischkeovi. Odstraněna byla hustá náletová zeleň a provedeny terénní úpravy. Nová olejová malba na plechu zobrazuje Duše v očistci a Čtrnáct svatých pomocníků.

Na křižovatce silnic v Dolní Chřibské můžeme obdivovat restaurovaný skalní výklenek neznámého stáří. Nově namalovaný obraz zachycuje Navštívení Panny Marie. Na nápisovém zrcadle bylo obnoveno Boží oko, jehož pozůstatky byly nalezeny po očištění výklenku. Na své místo se vrátila i původní modrá barva orámování skalního výklenku. Ten stejně jako v minulosti kryje nová plechová stříška. Zajímavostí jsou dvě dochované rýhy po ostření meče, kterým se říká brusné plochy. Najdeme je vpravo od výklenku.

Velké překvapení čekalo na restaurátory při obnově kříže ve Všemilských folgách. Podle soupisu křížů z 19. století visely na kříži Schemmelkreuz ve Všemilech velmi neobvyklé siluety. Nově namalované postavy na restaurovaném kříži zobrazují Ježíše Krista, sv. Jana a sv. Petra spolu s jejich symboly – kohoutem a kalichem. Nenajdeme tu tradiční postavu Panny Marie a sv. Jana. Jedná se o velmi ojedinělé řešení, které nebylo nikde jinde v Českém Švýcarsku doloženo. Očištěný pískovcový podstavec s dochovanými stopami původní barevnosti kryje zeleně natřená plechová stříška.

Projekt Naslouchejte hlasu venkova (Listen to the Voice of Villages) je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie v rámci Operačního programu Nadnárodní spolupráce Střední Evropa a z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).

-g-

Tisk Tisk | E-mail E-mail