Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Speciálně pedagogické centrum v Rumburku změnilo působiště

Speciálně pedagogické centrum (SPC) se nyní nachází v Sukově ulici čp. 870/6 v objektu Domova mládeže Střední zdravotnické školy a OA Rumburk a má stejný vchod s Pedagogicko-psychologickou poradnou. Kontaktní tel.: 412 335 570, 731 411 908.

SPC poskytuje dětem, rodičům (zákonným zástupcům) a odborné veřejnosti své bezplatné služby, zejména ambulantní logopedickou péči. Dále zpracovává komplexní speciálně pedagogickou i psychologickou diagnostiku; zabezpečuje činnosti poradenské, terapeutické a metodologické při řešení problémů ve vzdělávání, v psychickém a sociálním vývoji dítěte; vydává odborné posudky pro potřeby správních řízení a především stanovuje konkrétní edukační/reedukační postupy, kdy cílem je poskytnutí péče podle individuální potřeby klientům se speciálními vzdělávacími potřebami, a tím eliminovat příznaky postižení a zabránit sekundárnímu zhoršení stavu. Služby poskytují speciální pedagogové, logopedi, psycholog a sociální pracovnice. Činnost SPC se uskutečňuje ambulantně na pracovišti, návštěvami ve školách, v rodinách nebo zařízeních pečujících o žáky se zdravotním postižením.

Mgr. Vladimír Šamša
ředitel Speciální základní školy
a SPC Rumburk

Tisk Tisk | E-mail E-mail