Dobrovolníci uklízeli turistickou cestu

Tištěné noviny 18/2011 | 6. 10. 2011 | Nezařazené

Krásná Lípa • Pravidelně dvakrát do roka se skupina dobrovolníků vydá-vá uklízet černé skládky Krásné Lípy. Děje se tak vždy v rámci celosvětové kampaně Clean Up the World – Ukliďme svět, během níž do města i tentokrát přijely pomoci děti ze skupiny mladých ochránců přírody Brontosaurus z Ústí nad Labem.

I ti nejmenší uklízejí po dospělých svět. Foto: sp

Tentokrát se uklízelo podél turisticky značené cesty vedoucí z Krásné Lípy přes Skřivánek a Zahrady na rozhlednu na Vlčí hoře. Nejvíce odpadu se tradičně nasbíralo hned za městem a ani tentokrát mezi odpadem nechyběly pneumatiky, sklo, igelitové pytle a jiný odpad, který normálně patří do popelnice, nebo sběrného dvora. Na organizaci akce se společně podílejí město Krásná Lípa a jeho Technické služby, Český svaz ochránců přírody Tilia a Správa Národního parku České Švýcarsko.

sp

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2011/10/06/dobrovolnici-uklizeli-turistickou-cestu/