Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Svaté schody v Loretě patří mezi další rumburské skvosty

Rumburk • Po pětiletém náročném restaurování jsou od 17. září veřejnosti opět zpřístupněny barokní Svaté schody v rumburské Loretě. Restaurátorské a stavební práce dosud přišly na 3,9 mil. Kč. V minutě dvanácté se při nich podařilo zachránit ojedinělý soubor barokních soch, restaurovat bohatou malířskou výzdobu a obnovit fasádu objektu.

Věřícím se tak nabízí možnost v kleče vystoupat po 28 dřevěných stupních schodiště a připomenout si pašijový příběh Ježíše Krista, který byl v Rumburku zasazen do podmanivých barokních divadelních kulis. Ostatní návštěvníci mohou k výstupu a sestupu použít boční schodiště. Poutní Svaté schody s kaplí Kalvárie jsou od roku 1770 součástí ambitu Lorety. Postavit je dal kapucínský páter Josef Bernardin.

„Svaté schody symbolizují schodiště v domě římského místodržitele Piláta Pontského v Jeruzalémě, po němž vystoupal pro rozsudek smrti Ježíš Kristus. Původní mramorové schody byly přivezeny do Evropy během křížových výprav a jsou dnes uctívány v bazilice sv. Janů na Lateráně v Římě,“ vysvětluje páter Jozef Kujan.

Z liturgického pohledu představují Svaté schody v ambitu rumburské Lorety XII. zastavení a vyvrcholení křížové cesty. Na klenbě hlavního schodiště se nachází výjev Triumf Kříže a Druhý příchod Krista a v kapli Kalvárie scény ze Starého zákona. Součástí oltářního stolu je výjev Ukřižování a sochy duší v očistci.

Interiér rumburských Svatých schodů připomínal při zahájení restaurování v roce 2007 tmavé katakomby.

„Malby byly počátkem 20. století přetřeny zeleným olejovým nátěrem, začernání způsobil i kouř ze svíček a dlouhodobá neúdržba po zrušení kapucínského kláštera v roce 1950. Při restaurování se pod rukama restaurátorů v letech 2007 až 2011 vynořilo např. modré nebe poseté hvězdami a barva-mi rozzářily do té doby neidentifikovatelné výjevy ze Starého zákona,“ uvedla průvodkyně v Loretě Barbora Hildebrandtová. Pro zvídavé návštěvníky jsou připraveny fotografie ukazující původní stav Svatých schodů před obnovou a restaurátorské zprávy. Připraveno je i schéma rozmístění ostatků svatých, uložených pod kovovými křížky na hlavním schodišti.

Letošní restaurátorské práce v Loretě v Rumburku se týkaly maleb bočního schodiště Svatých schodů. Na restaurování cenné dekorativní výzdoby se podílel restaurátorský tým vedený Jitkou Musilovou z Prahy. Neznámý autor na stropě bočních schodišť v objektu Svatých schodů roku 1770 ztvárnil dekorativní ornamenty s rostlinnými motivy a stěny rozčlenil iluzivní architekturou. Dále byla restaurována dřevěná balustráda (schodiště), na níž byly objeveny pozůstatky původní barevnosti. Současně se obnovily přilehlé nástěnné malby v prostoru hlavního schodiště. Na zábradlí s výraznou červenozelenou barokní barevností byly navráceny barokní sochy vysmívajících se židovských obchodníků a římských vojáků od západočeského malíře a sochaře

Eliase Dollhopfa. Ty již v roce 2008 obnovila restaurátorská společnost Brandl z Prahy.

Restaurátoři ze Svatých schodů v Rum-burku definitivně odejdou v roce 2012, kdy bude dokončeno restaurování trvalé sochařské výzdoby a truhlář ošetří tři přístupová schodiště. Svaté schody s kaplí Kalvárie budou poté vysvěceny. V rumburské Loretě si však restaurátoři pobudou ještě dlouhá léta, čeká je restaurování malířské výzdoby ambitů a náročná obnova sochařské a štukové výzdoby poutní loretánské kaple Panny Marie z roku 1707. Provedeny mají být práce za 11,9 mil. Kč.

Kopie Svatých schodů najdeme v Brně, České Lípě, Králíkách, Praze, Potštejně a Rumburku.

Obnovu Svatých schodů v Rumburku, které jsou přístupné celoročně od úterý do soboty, financovala Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk za podpory Ministerstva kultury ČR, Ústeckého kraje, Biskupství litoměřického a Města Rumburk.

Klára Mágrová

Tisk Tisk | E-mail E-mail