V Rumburku se konala mezinárodní konference o sociálních službách

Tištěné noviny 18/2011 | 6. 10. 2011 | Nezařazené

Rumburk • Téměř čtyři stovky účastníků navštívily ve dnech 21. a 22. září Dům kultury Střelnice Rumburk, v němž se uskutečnila mezinárodní česko-německá konference o sociálních službách zaměřená na kvalitu a rozvoj sociálních služeb v příhraničních oblastech Euroregionu Nisa.

Kongres byl určen především představitelům veřejné správy, poskytovatelům a klientům sociálních služeb a dalším odborníkům a zájemcům z ČR a SRN.

Odborného programu, který byl slavnostně zahájen úvodními slovy rumburské místostarostky Aleny Wintero-vé a starosty Jiříkova Michala Majáka, se již první den zúčastnilo 170 návštěvníků. Program byl doprovázen výstavou a nabídkou služeb pro seniory a zdravotně znevýhodněné osoby, kterou pořádal Nadační fond Šťastné stáří při Domově důchodců Filipov.

Druhý den konference, Den sociálních služeb, byl určen pro laickou a odbornou veřejnost. Tato akce byla spojena se soutěží pro klienty a poskytovatele sociálních služeb, panelovou diskusí odborníků z Čech a SRN, návštěvami domovů pro seniory ve Šluknově a Oberlandu – Ebersbachu (SRN), bohatým kulturním programem a prezentacemi poskytovatelů sociálních služeb z obou stran státní hranice.

Podle ohlasů většiny účastníků byla tato forma výměny zkušeností mezi poskytovateli sociálních služeb hodnocena jako velice přínosná.

Hlavním pořadatelem konference byl Domov důchodců Filipov v čele s ředitelem Janem Sembdnerem.

gdo

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2011/10/06/v-rumburku-se-konala-mezinarodni-konference-o-socialnich-sluzbach/