Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Starosty Šluknovska stále znepokojuje situace v regionu

Šluknovský výběžek, Mikulášovice • Starostové měst a obcí Šluknovského výběžku jsou znepokojeni současnou situací ve Šluknovském výběžku. Jejich obavy se i nadále týkají bezpeč-nostní situace v regionu a nezaměstnanosti, kritikou nešetřili ani ministra vnitra Jana Kubiceho a ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka. Tyto závěry vyplynuly z jednání pátečního (7. 10.) Sdružení pro rozvoj Šluknovska (SPRŠ), které se konalo na Tanečnici v Mikulášovicích.

Starostové jsou zneklidněni tím, že ministr vnitra posílil počty policistů ve Varnsdorfu, Rumburku a Šluknově na úkor menších měst a obcí, do nichž se nyní údajně stěhují nepřizpůsobiví obyvatelé z velkých měst Šluknovska a způsobují místním problémy.

Ve Velkém Šenově zbyli podle starosty Velkého Šenova Vladimíra Vykoukala z osmi policistů pouze čtyři. Tři prý byli převeleni do Šluknova, další odešel do civilu a jeho tabulkové místo bylo zrušeno. Policie však toto tvrzení odmítá. Podle ní slouží v Šenově dvanáct policistů, což by k zajištění pořádku a bezpečnosti v severní části výběžku mělo stačit, a to i vzhledem k tomu, že tato část regionu patří mezi ty s nejnižší kriminalitou.

Starostové také očekávají, že ministr Kubice splní slib, který jim dal 25. srpna při své návštěvě, a to, že nejpozději za měsíc se s nimi sejde znovu, aby společně zhodnotili situaci na Šluknovsku. Dosud se tak nestalo.

Starosta Starých Křečan František Moravec upozornil, že v jeho obci došlo hned ke dvěma požárům opuštěných obytných budov poté, co se veřejnost doslechla o záměru majitele domů nastěhovat do nich lidi z jiných měst. Podle Moravce mají místní lidé strach z nově příchozích a z nepřizpůsobivých a raději domy zapálí, než aby čelili potížím, které s tím souvisí.

Vyhláška není zákon

Starostům se nelíbí ani vyjádření ministra zdravotnictví Leoše Hegera v dopise adresovaném místopředsedkyni vlády Karolíně Peake, a to ke stanovení zákonných hygienických norem upravujících počet osob na metr čtverečný v bytové jednotce. Ministr Karolinu Peake informoval o tom, že tyto hygienické normy jsou již dávno dány vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj a českou technickou normou pro obytné budovy a že se jimi starostové a hygienici mohou řídit a počty osob v bytech podle toho regulovat.

To však starostové odmítají. Vyhláška i technická norma kolidují se zákonem, podle něhož radnice musí přihlásit k trvalému pobytu osobu, která předloží dekret na byt. Tento zákon je nadřazen vyhlášce i stávajícím hygienickým nor-mám, takže v tuto chvíli problém s neúnosným zabydlováním velkým počtem osob v bytech nelze řešit. Proto požadují, aby byly tyto hygienické normy dány zákonem a ne jen vyhláškou.

Nezaměstnanost je problém, práce ještě větší

Kritiku si vysloužil i ministr Drábek za danajský dar – sto pracovních míst na veřejně prospěšné práce (VPP) pro Šluknovsko na tři měsíce. Podle starostů to problematiku nezaměstnanosti v regionu ani v nejmenším neřeší. Kritéria pro zaměstnávání lidí jsou prý daleko přísnější, úřady práce nezaměstnají každého, koho si starostové vyberou. Například jiříkovský starosta Michal Maják žádal o dvacet pracovních míst a dostal jich jen osm, ostatní uchazeče o VPP z různých důvodů úřad práce odmítl zaměstnat i přes to, že starosta měl o tyto lidi velký zájem.

Navíc ti, kteří se nechají na tři měsíce zaměstnat v režimu VPP, v něm nebudou moci od nového roku pracovat, a pokud neseženou jinou práci, ztrácejí automaticky i podporu v nezaměstnanosti, protože nemají odpracovaný povinný počet měsíců v celku. V tuto chvíli vnímají starostové tento dar od ministra Drábka jako velmi neefektivní a demotivující, a to i pro nezaměstnané, ale i pro samotné starosty.

Podpora podnikání pomůže regionu

Pro to, aby se v regionu snížila nezaměstnanost, přivítali by starostové více pracovních pobídek a investic. Z tohoto důvodů budou usilovat o to, aby bylo Šluknovsko prohlášeno za strukturálně postižené území, což by pro celý region mohlo znamenat větší příliv pracovních i investičních pobídek tak, jako tomu bylo například na Mostecku nebo Teplicku.

Jednu z možností, jak pomoci městům zaměstnávat těžko přizpůsobivé občany a lidi s nízkou nebo žádnou kvalifikací, nabídla Místní akční skupina (MAS) Šluknovsko, a to pomocí sociálních firem, v nichž by byli zaměstnáváni přednostně lidé evidovaní na úřadech práce. MAS Šluknovsko svůj návrh představila nejdříve starostům, později i Ministerstvu práce a sociálních věcí. Starostové tuto formu spolupráce vítají jako jednu z možností, jak začít v regionu snižovat více jak patnáctiprocentní nezaměstnanost. Podobnou spolupráci navrhuje Rumburku i Agentura pro sociální začleňování.

Gabriela Doušová

Tisk Tisk | E-mail E-mail