Chcete pracovat u policie?

Tištěné noviny 20/2011 | 3. 11. 2011 | Nezařazené

Policie ČR, Územní odbor Děčín rozjíždí náborovou kampaň, jejímž cílem je obsadit pozice na oddělení hlídkové služby ve Varnsdorfu. Jde o snahu zajis-tit v této kriminalitou postižené oblasti veřejný pořádek a bezpečnost obyvatel. Policejní prezident přislíbil starostům Šluknovska k tomuto účelu vytvořit asi padesát nových tabulkových míst.

Pokud se rozhodnete na tuto výzvu reagovat, je nutné splnit tyto podmínky: policistou či policistkou se může stát každý, kdo je občanem ČR, bylo mu 18 let, má minimálně středoškolské vzdělání s maturitou, není členem politické strany či hnutí a doloží svou trestní bezúhonnost. Pak už jen stačí projít psychologickým testem, zdravotní prohlídkou a prověrkou tělesné zdatnosti.

V případě zájmu kontaktujte policejního personalistu na č. 974 432 401.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2011/11/03/chcete-pracovat-u-policie/