Město Rumburk nabízí k prodeji

Tištěné noviny 20/2011 | 3. 11. 2011 | Nezařazené

  namesti

Město Rumburk nabízí k prodeji budovu č. p. 105 na Lužickém náměstí. Objekt je určen k bydlení. Nemovitá kulturní památka. Prodejní cena dle znaleckého posudku minimálně 4.140.000 Kč.

  zitna

Město Rumburk nabízí k prodeji budovu č. p. 1119 v Žitné ulici. V současné době zde sídlí střední škola. Původní cena 3.500.000 Kč. Nyní snížena o 40%, to je minimálně 1.400.000 Kč.

  pastelka

Město Rumburk nabízí k prodeji areál staveb občanského vybavení s budovou č. p. 962, č. p. 986 a budovou bez č. p. s nádvořím a zahradami na Jiříkovské ulici v Rumburku. Prodejní cena dle znaleckého posudku minimálně 3.700.000 Kč.

Bližší informace poskytne Odbor majetkový Městského úřadu Rumburk, 2. poschodí budovy A – tlačítko výtahu 5, tel.: 412 356 271, nebo na úřední desce Města Rumburk (www.rumburk.cz).

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2011/11/03/mesto-rumburk-nabizi-k-prodeji-7/