Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Policejní prezident přislíbil 50 nových policistů pro Šluknovsko

Rumburk • Policejní prezident Petr Lessy při své poslední návštěvě Rumburku (20. 10.) přislíbil starostům měst a obcí Šluknovského výběžku padesát nových policistů. Ti by měli prozatím posílit hlídkovou službu ve Varnsdorfu, která bude operovat po celém Šluknovsku, později by se tato jednotka měla stát základem slíbené speciální pořádkové jednotky Ústeckého kraje a měla by se přesunout do některého z větších měst.

Na Šluknovsku by měl vzniknout základ speciální pořádkové jednotky pro celý Ústecký kraj s téměř dvěma stovkami policistů. Foto: gdo

Od 25. srpna, kdy byl v Rumburku policejní prezident Petr Lessy naposledy, operuje ve Šluknovském výběžku padesát příslušníků speciálních pořádkových jednotek a dohlížejí na bezpečnost v regionu. Díky tomu se podařilo bezpečnostní situaci stabilizovat ve větších městech, zejména v Rumburku a Varnsdorfu, v regionu však kriminalita neklesla. Proto se počítá s tím, že noví pořádkoví policisté budou působit v celém regionu. „Problémy s kriminalitou se podařilo stabilizovat v místech, kde působí speciální jednotky, ale došlo k vytlačení kriminality do míst, kde jednotky nejsou,“ potvrzuje Petr Lessy a dodává: „Starostům jsem přislíbil, že během listopadu dojde k posílení o padesát tabulkových míst hlídkové služby ve Varnsdorfu ze strany policejního prezidia. A těchto padesát míst bude zároveň prvním zárodkem vznikající speciální pořádkové jednotky v severních Čechách.“

Ta by se měla začít formovat v listopadu a než bude mít všech 170 členů, bude to trvat minimálně rok, možná i déle.

Policejní prezident ujistil starosty, že se nebudou počty policistů na obvodních odděleních na Šluknovsku snižovat a jejich stav zůstane zachován. Také se s nimi dohodl na pravidelných setkáních jednou za měsíc, přislíbil, že se policie nadále bude velmi intenzivně zabývat problematikou drogové kriminality ve Šluknovském výběžku.

Na Šluknovsku by měl vzniknout základ speciální pořádkové jednotky pro celý Ústecký kraj s téměř dvěma stovkami policistů. Foto: gdo

Rumburský starosta Jaroslav Sykáček uvítal, že k posílení policie nedojde na úkor snižování obsazenosti obvodních oddělení v regionu.

„My jsme dnes vytýkali panu policejnímu prezidentovi to, že v některých městech mizí policisté. A řekli jsme mu to naprosto otevřeně. Bylo nám vysvětleno, že to není z toho důvodu, že by tam zmizela systematizovaná místa, ale proto, že je tam nějaká dlouhodobá nemocnost. Takže za měsíc, až přijede pan prezident Lessy znovu, uvidíme,“ dodává starosta.

Nasazení většího počtu policistů do regionu má své opodstatnění. Dlouhodobě neutěšená bezpečnostní situace ve Šluknovském výběžku vyvolává v místních lidech obavy o vlastní bezpečnost a posílení policejních hlídek o »těžkooděnce« vítají.

„Je to skutečně z důvodu zvýšení pocitu bezpečnosti spořádaných občanů. Byť je situace zatím zklidněná, tyto jednotky zatím nadále zůstávají a občané jsou s tím spokojení,“ doplňuje informaci starostka Šluknova Eva Džumanová.

V celém Šluknovském výběžku se zvýšila kriminalita koncem loňského a začátkem letošního roku poté, co se do regionu začali stěhovat nepřizpůsobiví a problémoví obyvatelé z jiných regionů a měst. Nespokojenost místních a starousedlíků s tímto stavem, informa-ce o plánovaném snižování počtu policistů v regionu a nakonec i série fyzických útoků ze strany Romů na obyvatele většinové společnosti v Novém Boru, Rumburku a Varnsdorfu byly příčinou téměř tříměsíčních sociálních nepokojů ve Šluknovském výběžku, které si vyžádaly nasazení speciálních pořádkových jednotek.

gdo

Tisk Tisk | E-mail E-mail