Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Socioekonomická analýza by měla pomoci Šluknovsku

Ústí nad Labem, Šluknovský výběžek • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) byla pověřena vedením Ústeckého kraje zpracovat socioekonomickou analýzu Šluknovska. Ta by měla rozkrýt a popsat současné problémy v regionu, jejich příčiny a dopady. Podle tiskové mluvčí Ústeckého kraje Magdaleny Hanáčkové se totiž kraj obává negativního vlivu současné situace na cestovní ruch, zájem investorů nebo ceny nemovitostí.

Kraj chce pomocí analýzy zjistit, jaké dopady na region mohou mít vyostřené vztahy mezi majoritou a nově přistěhovanými Romy, včetně nechtěného zájmu extremistických skupin. „Značná pozornost všech médií bude v současné situaci, pokud se ji nepodaří rychle uklidnit, nepříznivě dopadat na místní podnikatele, především v cestovním ruchu. Budou také klesat ceny ne-movitostí a zájem potřebných investorů se od tohoto regionu, který se již dnes potýká s vysokou nezaměstnaností, dlou-hodobě odvrátí,“ uvedla tisková mluvčí a dodala, že se Rada kraje obává toho, aby se nepokoje nepřenesly do jiných míst regionu.

Sociální a ekonomickou analýzu Šluknovska má pro kraj zpracovat jediná místní univerzita za sto tisíc korun. Dokument bude navazovat na Strategii boje proti sociálnímu vyloučení v letech 2011 – 2015, kterou přijala v září vláda. Stane se pak podle Hanáčkové základem pro návrh konkrétních opatření.

„Návazně na analýzu připraví kraj pilotní projekt do Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost pro ověření realizovatelnosti a efektivity navržených opatření,“ vysvětlila mluvčí. Kraj doufá, že peníze na realizaci jednotlivých projektů, které analýza nastíní, získá právě ze strukturálních fondů Evropské unie.

gdo

Tisk Tisk | E-mail E-mail