Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Sporné zakázky rozdělují rumburskou radnici

Rumburk • Devět rumburských mostů a devět různých výběrových řízení na jejich opravu po loňských povodních – to je jádro sporu mezi starostou Rumburku Jaroslavem Sykáčkem a místostarostou Darkem Švábem, který je za tyto tendry zodpovědný. Starosta viní svého kolegu, že výběrová řízení zmanipuloval. Proto po poradě s právním zástupcem města starosta s okamžitou platností pozastavil výkon usnesení Rady města, kterou byla sporná výběrová řízení schválena. Město nyní čeká na rozhodnutí Úřadu pro hospodářskou soutěž, zda došlo k pochybení.

Most v Sukově ulici, jeden z devíti, který čeká na rekonstrukci. Před několika měsíci se probořil pod projíždějícím kamionem. Foto: www.hasicirumburk.cz

Průběh výběrových řízení na opravy devíti rumburských mostků poničených loňskými povodněmi rozdělil rumbur-skou radnici na dva tábory. Starosta Sykáček s tehdejším místostarostou Ladislavem Pokorným vznesli obvinění proti místostarostovi Darku Švábovi a obvinili ho, že nepostupoval v souladu se zákonem, a to tím, že účelově rozdělil veřejnou zakázku na devět menších, aby se vyhnul přísnějšímu režimu zákona. Nelíbí se jim ani to, že při výběrovém řízení oslovil pouze dvě firmy, i když Ministerstvo pro místní rozvoj požaduje nejméně tři. Také mu vyčítají, že je prý úmyslně uvedl v omyl.

Místostarosta Darek Šváb však jakékoliv pochybení odmítá: „Nejsem si vědom žádného pochybení nebo vědomého uvedení v omyl,“ uvedl při jednání zastupitelstva. Dodal také, že nemá zájem na tom, aby se město dostalo do nějakých problémů.

„Pozastavení výkonu usnesení Rady starostou města je sice v souladu se zákonem o obcích, ale smlouvy s firmami již byly podepsány a ty nejde jen tak zrušit,“ upozorňuje místostarosta Šváb. I z tohoto důvodu jednal s firmami o tom, jestli by byly ochotny od těchto smluv odstoupit.

„Pokud chceme eliminovat všechna možná rizika, tak je tu jen možnost zrušení všech smluvních vztahů a vyhlášení nových tendrů. To nám umožní bez jakékoliv míry rizika tu věc vyřešit,“ seznámil zastupitele se svým názorem Darek Šváb.

Místostarosta ztratil důvěru

Starosta Sykáček a místostarosta Pokorný své pochybnosti o zákonnosti postupu při zadávání veřejných zakázek přednesli i před zastupiteli na jejich říjnovém zasedání. Ti celý spor vyřešili překvapivě. Spornými tendry se nezabývali, nehodnotili ani vinu či nevinu místostarosty Švába, ale zato odvolali z funkce místostarostu Ladislava Pokorného, jemuž při hlasování o důvěře neposlali potřebný počet hlasů. Čím ztratil jejich důvěru, nebylo řečeno.

Kontrola zvenku i zevnitř

Teprve při druhém kole téhož zastupitelstva se okolo těchto tendrů zrodila téměř dvouhodinová diskuze, z níž vzešly dva návrhy. Zastupitel Karel Schäffer navrhl, aby celý problém prošetřil Úřad pro hospodářskou soutěž. Pokud on řekne, že je vše v pořádku, může si město i jeho vedení oddychnout. Pokud však ÚHOS najde pochybení, přijde město o dotace na opravy mostů ve výši téměř 42 milionů korun, navíc se zřejmě nevyhne pokutě, která by též mohla dosahovat až několika milionů korun.

Karel Schäffer také navrhl, aby Rada města urychleně schválila vnitřní směrnici pro zadávání veřejných zakázek, jejíž součástí bude i zveřejňování veš-kerých postupů na internetu a zajištění transparentnosti všech veřejných zakázek podávaných městem. Tím by se předešlo i pochybením i úmyslnou manipulací. Tato směrnice by měla nabýt účinnosti již od 1. ledna nového roku.

S oběma návrhy se zastupitelé ztotožnili a bez větších výhrad je přijali.

Starosta nepochodil

Naopak, zastupitelé nepodpořili staro-stův návrh, aby zastupitelstvo vzalo na vědomí, že pozastavil výkon usnesení Rady města ve věci těchto zakázek. Jak starosta uvedl, byl by to jen symbolický úkon, jímž by zastupitelé dali najevo, že se v případě nezákonnosti těchto tendrů od nich distancují, stejně, jako to udělal on. Ti, kteří hlasovali pro jeho návrh, si však vyžádali, aby jejich jména byla zaznamenána do zápisu o hlasování. Je to jistá forma sebeobrany, neboť pokud by celou záležitost musel posuzovat soud, nechtějí nést za sporné zakázky kolektivní vinu.

gdo

Tisk Tisk | E-mail E-mail