Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Zapomenutý Bratrský oltář u České Kamenice stojí za návštěvu

Krásná Lípa • Cílem podzimních procházek se od října letošního roku opět může stát výletní a poutní místo Bratrský oltář u České Kamenice. Poničený areál prošel od loňského podzimu velkou proměnou. Do romantického lesního zákoutí, kilometr severovýchodně od České Kamenice, se vrátila křížová cesta, obnovily sochy a opravila schodiště.

Křížová cesta v areálu Bratrského oltáře bude příští rok posvěcena při májové pobožnosti. Na 17. listopadu od 11.00 hodin zde obecně prospěšná společnost České Švýcarsko plánuje uspořádat prezentaci obnovy areálu pro veřejnost s odborným výkladem.

Skalní výklenky na plošině na severovýchodním svahu Jehly byly v říjnu osazeny kopiemi obrazů původní křížové cesty z konce 19. století. Ta byla v loňském roce nečekaně nalezena P. Jordánem Červeným z Římskokatolické farnosti – děkanství Česká Kamenice. Nově namalované obrazy od Michala Janovského z České Lípy byly vloženy do nově vyrobených replik původních dřevěných schrán. Po úpravě kamenných schodišť byly na původní místo umístěny kopie soch sv. Jana Nepomuckého a Genia smrti (anděla). Z umělého kamene je podle dochovaných originálů vytvořili Ivana Havlíčková a Lukáš Černý z litomyšlské Fakulty restaurování Univerzity Pardubice.

Velkou pozornost si při obnově areálu Bratrského oltáře vyžádala záchrana soch. Zvláště originál hodnotné sochy sv. Jana Nepomuckého přinesl při restaurování nečekané překvapení, kterého si restaurátoři velmi považují. Při průzkumu byly nalezeny a podrobně prozkoumány hojné stopy po původní barevnosti. Torzo sochy sv. Antonína Paduánského zakonzervoval Jan Fedorčák z České Lípy. Restaurované originály soch sv. Jana Nepomuckého a Genia smrti budou přemístěny na chráněné místo v České Kamenici.

Přesné datum a příčina vzniku Bratrského oltáře (Brüderaltar) u České Kamenice nejsou známy. Podle lidové tradice prý na plošinu na svahu Jehly přicházeli v 16. – 17. století katolíci z širokého okolí a účastnili se tajných mší. Po bitvě na Bílé hoře místo údajně v 17. století tajně navštěvovali evangelíci. Je možné, že vznik Oltáře bratří souvisel s činností náboženského bratrstva z České Kamenice. Jisté je, že areál s mnoha obrazy a sochami sloužil v 19. století jako poutní místo, kam v létě přicházeli věřící z okolních farností. Současně byl oblíbeným výletním cílem.

Projekt Naslouchejte hlasu venkova (Listen to the Voice of Villages) je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie v rámci Operačního programu Nadnárodní spolupráce Střední Evropa a z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).

-r-

Tisk Tisk | E-mail E-mail