Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Firma ASK Energo Investment se představila zastupitelům

Rumburk • Zástupci firmy ASK Energo Investment, která usiluje o výstavbu výrobního a logistického areálu v Rumburku za jeden a půl miliardy korun, představila rumburským zastupitelům a zástupcům Městského úřadu Rumburk svůj záměr. Zastupitelé firmu podrobili tvrdému výslechu a nyní se kloní k názoru záměr firmy nepodpořit. Zastupitelé tvrdí, že pro rozhodnutí nemají dost informací.

Výrobní a logistický areál firmy ASK Energo Investment by měl vyrůst do roku 2013 na pozemcích soukromých vlastníků za továrnou Benteler v těsné blízkosti průmyslové zóny v Rumburku. Původní informace, že se jedná o biospalovnu, zástupci firmy hned v úvodu označili za fámu. Podle nich by zde měla vzniknout elektrárna zásobovaná biopalivem, která by měla vyrobit až 20 MW elektrické energie. Vyrobená elektřina by putovala do stávající energetické soustavy ČEZ a mohla by být vítaným zdrojem energie pro Šluknovský výběžek.

Elektřina z konopí

Celá výroba by měla mít tři části. První z nich je zemědělská výroba a pěstování energetických rostlin, ze kterých budou vyráběny rostlinné pelety. Každý den tak do areálu bioelektrárny přijede čtrnáct kamionů s biomasou, například se šťovíkem krmným, tritikale, neboli silážním žitem, čirokem Goliath, konopím setým nebo japonským topolem. Tato biomasa se zde bude několik týdnů sušit ve speciálních silech, poté z ní budou vyrobeny pelety. Výrobní linky by měly v Rumburku vyprodukovat až 50 tisíc tun pelet ročně. Ty se pak stanou hlavním palivem pro novou bioelektrárnu. Médiem pro výrobu elektřiny bude bioplyn vznikající při spalování pelet, vzniklé teplo bude zpětně sloužit k sušení biomasy.

Proč Rumburk?

Rumburk se zdá zástupcům firmy jako jedna z nejvhodnějších lokalit, kde by mohli realizovat svůj záměr. Šluknovsku by do budoucna mohlo hrozit nedostatečné pokrytí zásobování elektrickou energií a již delší dobu volá po posílení stávajících energetických přenosových tras do regionu. Nová elektrárna by tento požadavek mohla uspokojit. Výstavba areálu by ani nemusela odporovat územnímu plánu města Rumburk, pokud by byla továrna zapuštěna až 23 metrů do země, tak jak investoři slibují. Problémem by zůstaly komíny s výškou 30 až 35 metrů, které by převyšovaly stanovené výškové limity.

Zástupci firmy také vítají, že je v regionu dostatek lidí, kteří by mohli pracovat i v samotném výrobním a logistickém areálu, ale i v zemědělství. Ve výrobě by bylo zaměstnáno okolo 35 lidí, v zemědělství, dopravě a gastrono-mii dalších dvě stě lidí. Nároky na vzdělání zaměstnanců nemá firma veliké.

Investory zaujalo také to, že Šluknovsko je spíše zemědělskou oblastí a předpokládají, že by značnou část energetických rostlin bylo možné pěstovat přímo ve výběžku. Zbytek by se dovážel z oblastí vzdálených nejvíce 250 kilometrů od Rumburku.

Skepse, pochybnosti, nedůvěra

Zástupci firmy zatím přijeli do Rumburku seznámit zastupitele se svými plány a požádat je o souhlas, aby mohli jednat s firmou ČEZ o připojení do jejich energetické soustavy. Pokud by souhlas dostali, teprve pak by mohli žádat o posudek EIA, který hodnotí dopad výstavby a provozu areálu na životní prostředí, potom o územní rozhodnutí a nakonec o stavební povolení. V tuto chvíli tedy nemohou říci, jestli výroba a spalování pelet bude či nebude doprovázena zápachem, zda popílek z elektrárny neznečistí rumburské ovzduší, zda navýšená doprava o čtrnáct kamionů biomasy denně nezatíží již takto zatíženou silnici I/9 vedoucí ze Svoru přes Šébr až do Rumburku. Investoři tvrdí, že se zastupitelé bát nemusí. Vše, podle nich, nijak nepoškodí životní prostředí a ovzduší rumburských občanů.

Zastupitelé jsou však k těmto slibům skeptičtí. Z 23 zastupitelů se schůzky zúčastnilo patnáct a ani jeden z nich záměr firmy výslovně nepodpořil. Poté, co před několika roky vznikl problém okolo výstavby zinkovny v průmyslové zóně, nejsou moc nakloněni ani výstavbě tohoto areálu.

S pochybami pohlížejí i na plán investorů rozjet výrobu bioplodin ve Šluknovském výběžku. Tyto plodiny jsou totiž velmi náchylné na chladné prostředí a výběžek není zrovna nejvhodnější lokalitou pro jejich pěstování. Navíc, ve Varnsdorfu se nyní buduje bioteplárna, která je údajně již s místními zemědělci dohodnutá na dodávání biomasy. Takže ani s tímto zdrojem topiva by nový výrobní areál nemohl počítat. Pokud by se tedy naplnil tento nepříznivý scénář, lze předpokládat, že by do výběžku putovalo až jednou tolik kamionů, než firma garantuje. A i to rumburské zastupitele znervózňuje.

A otázkou poslední zůstává:

Kdo je firma ASK Energo Investment, SE?

Evropská společnost ASK Energo Investment SE vznikla 14. února 2011 po přejmenování firmy Blosferia SE, a to jen kvůli jedinému účelu, pro výstavbu výrobního a logistického areálu s bioelektrárnou. To prohlásili před rumburskými zastupiteli samotní zástupci firmy. Jeden z manažerů Luděk Soběslavský vysvětlil tento krok tím, že bankovní ústavy, které by měly být jedním ze zdrojů financování nového výrobního areálu, požadují, aby firma byla čistá a oproštěná od minulosti. ASK Energo Investment nemůže tedy nabídnout žádné reference o své minulosti, práci ani podnikatelských aktivitách. V obchodním rejstříku jako předmět podnikání uvedla jen výrobu, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona a jako předmět činnosti nabízí pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.

Základní kapitál firmy činí 120 tisíc EUR, což jsou necelé tři miliony korun, které jsou vázány na deset akcií na majitele.

Za ASK Energo Investment stojí kapitál firmy Euromater, která má jen jediného akcionáře, a to holandskou firmu WPB Holding & Finance N. V. Ta má své obchodní aktivity v dalších třiadvaceti firmách vedených v českém obchodním rejstříku. Všechny tyto podniky uvádějí jako předmět svého podnikání pronájem bytů a nemovitostí.

Na přímý dotaz, kde sežene ASK Energo Investment potřebných jeden a půl miliardy korun na realizaci svých plánů, uvedl Luděk Soběslavský, že zpočátku firmě půjčí 50 milionů soukromý investor, zbytek bude dofinancován z úvěru některé z bank.

gdo

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail