Výstava Tragická místa paměti přibližuje soužití Čechů a Němců v Sudetech

Tištěné noviny 21/2011 | 15. 11. 2011 | Nezařazené

Tragická místa paměti - sto osm panelů tvoří výjimečnou výstavu o osudech lidí ze Sudet. Výstava »Tragická místa paměti. Průvodce po historii jednoho regionu 1938 – 1945« probíhá do konce listopadu v ambitu Lorety v Rumburku. Sto osm velkoformátových česko-německých panelů přibližuje soužití Čechů a Němců od obsazení Sudet po nuceném vysídlení německého obyvatelstva. Na problematiku se dívá pohledem studentů čtyř gymnázií Ústeckého kraje. Návštěvníkům je k dispozici rovněž stejnojmenná kniha.

Výstavu pořádají obecně prospěšná společnost Collegium Bohemicum, občanské sdružení Antikomplex a Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk.

Na přípravě výstavy se v letech 2008 až 2010 podílelo 80 studentů gymnázií ze severních Čech. Studovali historické dokumenty, natáčeli rozhovory s pamětníky či hledali konkrétní místa, kde se odehrály historické události. Výstavní panely návštěvníky seznamují prostřednictvím česko-německých textů, dobových a aktuálních fotografií s místy s pohnutou historií v Ústí nad Labem, Chomutově, Kadani, Žatci, Postoloprtech a okolí. S výstavou se seznámili obyvatelé měst v severních Čechách. V příštím roce bude putovat zvláště po německých městech.

Klára Mágrová

Výstava v ambitu loretánské kaple v Rumburku potrvá do 30. 11. 2011, úterý – sobota 9.00-16.00 hod.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2011/11/15/vystava-tragicka-mista-pameti-priblizuje-souziti-cechu-a-nemcu-v-sudetech/