Základní škola Pastelka se neruší!

| 15. 11. 2011 | Nezařazené

Reaguji na znepokojení, které vyvolalo zveřejnění záměru prodeje školních budov a pozemku základní školy na Jiříkovské ulici. Ráda bych informovala o tom, že ZŠ Pastelka o.p.s. již několik měsíců intenzivně jedná se zástupci města Rumburk o odkupu pozemků a budov školy, ve kterých jsme od založení o.p.s. v nájmu. Zástupci města jsou tomuto nakloněni. V souvislosti s prodejem je město povinno dle zákona tento záměr zveřejnit, jak se stalo v posledním vydání RN. Toto je standardní postup, který nijak neohrožuje chod školy. Naopak, odkup budov je v zájmu jejího dalšího rozvoje.

Mgr. Anna Jindrová
ředitelka školy

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2011/11/15/zakladni-skola-pastelka-se-nerusi/