Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Již 65 let vychovává rumburská základní umělecká škola děti k lásce k hudbě

Rumburská základní umělecká škola oslavila své letošní 65. narozeniny slavnostním koncertem v aule rumburského gymnázia.

Pověstnou třešničkou na narozeninovém dortu bylo vystoupení Big Bandu ZUŠ Rumburk pod vedením Pavla zelenky. Foto: J. Škorňa

Koncert zahájil Rumburský komorní orchestr skladbou Slavnostní pochod, kterou pro tuto příležitost složil někdejší ředitel ZUŠ Miroslav Lošták.

Vivaldiho skladbu pro dvoje housle si v úvodu s orchestrem zahrála úspěšná houslistka Zuzana Radová se svou učitelkou Janou Lošťákovou.

Velkou pozornost vzbudilo vystoupení početného houslového souboru, který má pod vedením manželů Lošťákových na škole dlouholetou tradici, v soutěžích se umisťuje na předních místech a vychovává nové hráče pro rumburský orchestr. Jinde dnes houslové třídy zanikají, rumburská »zuška« se houslisty stále může chlubit, Mozarta a Telemanna zahráli perfektně.

Poté se posluchačům představil ještě početnější a věkově velmi pestrý kytarový soubor Novus. Jejich učitel P. Vilita pro něj napsal skladbu Houpačka. Žáci hráli s chutí a byli odměněni vřelým potleskem.

Komorní soubor Bergamasca se sólisty na zobcové flétny T. Vlasákem a Z. Vlasákovou, kteří se věnují interpretaci staré hudby a zdokonalují se na mezinárodních kurzech, uvedl zajímavou skladbu Bergamasca. Tento raně barokní staroitalský tanec je velmi oblíbený v okolí města Bergama a se svými žáky ho nastudovala Astrid Schnittnerová.

Josef Borovka je talentovaný zpěvák, který pod vedením Kláry Brábníkové dosahuje pozoruhodných úspěchů. Na nedávné celostátní soutěži B. Martinů se umístil na druhém místě. Že si zasloužil cenu Beno Blachuta, přesvědčil posluchače procítěným přednesem slovenské písně »Keď som išiel cez horů«. Bouřlivě mu tleskali i spolužáci z gymnázia.

Jak různorodé jsou žánry, kterým se žáci na rumburské ZUŠ věnují, dokládá i další žákyně Kláry Brábníkové – jedenáctiletá Sabina Helikarová. Populární píseň Vyznanie zazpívala téměř profesionálně. Cena mezinárodní poroty na soutěži populární hudby a jazzu Zlatá loutna v Třinci jí jistě právem náleží a patří jí uznání i posluchačů.

Pestrý a poutavý koncert pokračoval dalším zajímavým žánrem – hudbou filmovou.

Komorní soubor Cinema zahrál ústřední melodie z filmů Láska nebeská a Forrest Gump, a utvrdil posluchače v přesvědčení, jak důležitou roli hudba pro dokreslení filmových příběhů hraje.

Klasickou romantickou komorní hudbu reprezentoval na slavnostním koncertu bývalý žák rumburské umělecké školy – klavírista Tomáš Bubla. Interpretoval ji se znalostí studenta končícího studium na teplické konzervatoři, který lásku k ní bude předávat žákům na některé základní umělecké škole.

Pověstnou třešničkou na dortu k 65. narozeninám rumburské ZUŠ bylo vystoupení Big Bandu ZUŠ Rumburk. Pod vedením Pavla Zelenky zahrál pouze dvě skladby, které ale vydaly za mnohé. Š, Š, Š a St. Louis Blues aulu roztleskalo. Závěrečný bouřlivý potlesk patřil všem účinkujícím, ale i všem učitelům a žákům bývalým i nynějším.

Přejme si, aby nás hudba obohacovala, povznášela a sjednocovala. Přispěl k tomu i tento krásný koncert.

Helena Menšíková

Tisk Tisk | E-mail E-mail