Knižní hlídka

Tištěné noviny 22/2011 | 1. 12. 2011 | Nezařazené

Mandava 2011

Kniha Mandava 2011 Další ročenka Kruhu přátel muzea Varnsdorf je na světě, letos má barvu červenou.

Tradičně začíná přehledem toho, co se ve Varnsdorfu dělo před sto lety, tedy v roce 1911. Z tohoto přehledu vybírám, že Varnsdorf měl podle sčítání domů, bytů a obyvatel v roce 1910 23 tisíc 219 duší, že v březnu napadla tlupa sociálních demokratů na třicet německých vysokoškoláků a že ještě v dubnu byla velká zima, a to až -9 stupňů Celsia. Naproti tomu v červenci bylo naměřeno až 42 stupňů na slunci a 38 stupňů Celsia ve stínu; pršet začalo až 14. srpna, kdy přišla v noci bouřka s deštěm. A zatímco na začátku roku dováželo se do města hovězí z Argentiny, v říjnu se usnesl obecní výbor ve Varnsdorfu na nákupu brambor ve velkém ke zmírnění drahoty.

V dalších textech se dočtete zajímavé informace o budovách, které byly postaveny v letech 1900 až 1945 v Rumburku. Alena Sellnerová píše: Území bývalých Sudet je z pohledu stavební historie determinováno z více hledisek – je zde jazyková bariéra, archivní materiály jsou tedy téměř výhradně v německém jazyce, navíc místně působící architekti většinou mimo německy hovořící oblast neprojektovali … míra zachování archivních pramenů je také výrazně nedostatečná, protože v období odsunu … se ztratilo mnoho původní projektové a plánované dokumentace.

Je to čtení zajímavé, a jak vyplývá z předchozího odstavce, skoro detektivní.

Další pozoruhodný text dodal Radek Andonov a týká se událostí z konce druhé světové války.

Nebyla to náhoda, že ve vzdálenosti 20 km od severočeské Lobendavy došlo v posledních dnech války k zajímavému úkazu, kdy se německý Wehrmacht vzepřel a doslova z posledních sil dosáhl ještě jednoho taktického vítězství.

Ester Sadivová se ještě jedním textem vrací k historii hostince Zelený strom v poválečné historii a líčí životní peripetie Erny Richter a Jaromíra Šembery.

Moji oblíbení brouci a jiná zvěř tentokrát přišli zkrátka, musím se tedy spo-kojit s Průzkumem pozitivní energie na Křížové hoře a Stručným přehledem ve Varnsdorfu.

V Mandavě uteče ještě hodně vody, a pak vyjde další Mandava.

md

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2011/12/01/knizni-hlidka-2/